Zespół GENOMED S.A tworzy grupa biologów molekularnych oraz diagnostów genetycznych, którzy wykorzystują w firmie doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w najlepszym polskim instytucie diagnostyki molekularnej – Instytucie Matki i Dziecka. Wspólnie stworzyli oni w 2009 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ Genomed), oferujący usługi diagnostyczne klientom polskim i zagranicznym. W roku 2010  zespół uległ powiększeniu o lekarzy genetyków klinicznych.

Genomed S.A. w najbardziej efektywny i innowacyjny sposób zaspokaja zapotrzebowanie na usługi związane z diagnostyką genetyczną opartą na sekwencjonowaniu DNA.  Rozwijana  przez zespół technologia pozwala na odczytanie i analizę dowolnego genu, z puli poznanych 6 500 genów związanych z chorobami genetycznymi. Spółka w obecnej chwili  ma w swojej podstawowej ofercie analizę mutacji odpowiedzialnych za ponad 140 jednostek chorobowych, a liczba ta stale wzrasta dzięki wykorzystaniu technologii  NGS.

Zespół Genomed S.A. jest  w stanie analizować sekwencje genów w poszukiwaniu praktycznie wszelkich mutacji związanych z chorobami dziedzicznymi. Obecne działania spółki ukierunkowane są na wprowadzenie technologii genomowej do medycyny spersonalizowanej – nowego sektora usług związanych z ochroną naszego zdrowia. Genomed S.A. to  wiodąca placówka medycyny spersonalizowanej, której główne cele to wprowadzenie do praktyki  medycznej profilaktyki genomowej oraz stworzenie kliniki terapii genowych. Wykonujemy ponadto różnorodne usługi sekwencjonowania, analizy i syntezy DNA na rzecz rynku biotechnologii i nauki.

W ofercie diagnostycznej Genomed S.A. znajduje się lista ponad 230 badań dla ponad 140 jednostek chorobowych oraz poradnictwo genetyczne. Firma oferuje także badania oparte na technologii sekwencjonowania genomowego, w tym panele wielogenowe, opracowane  w ramach projektów badawczo-rozwojowych, a także nieinwazyjne genetyczne badanie prenatalne SANCO.

Strategia laboratorium GENOMED S.A. opiera się na adaptacji zaawansowanych technologii, nie ograniczonych tylko do sekwencjonowania DNA, na potrzeby indywidualnego klienta. Koncentrujemy się na dostarczaniu usług diagnostycznych po niskich kosztach ze stale wzrastającą ilością informacji dzięki zastosowaniu coraz bardziej nowoczesnych technologii sekwencjonowania i analizy DNA.

 

L A B O R A T O R I A

  • Genomed