Konsultacje online

Platforma medyczna Nowa Genetyka to nowy sposób na kontakt pomiędzy lekarzem i pacjentem.

Dzięki platformie masz możliwość:

  • kontaktu z wybranym lekarzem genetykiem klinicznym przez telefon, czat lub wideo,
  • udostępnienia lekarzowi wyników swoich badań laboratoryjnych oraz ich omówienia.

Pobierz ulotkę

Dostępne terminy i formy konsultacji z lekarzem genetykiem można sprawdzić bez potrzeby zakładania konta. Wiadomości i pliki przesłane lekarzowi za pośrednictwem systemu stanowią dokumentację medyczną i są chronione zgodnie z obowiązującym prawem.

Życzymy udanych konsultacji!
 

Nasi konsultanci

Lek. med. Katarzyna Końska
Genetyk kliniczny

Ukończyła Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2005 roku. W latach 2005-2012 pracowała w Zakładzie Genetyki Klinicznej w Akademiska Sjukhuset – Uppsala, Szwecja.

Od 2012 pracuje w Zakładzie Genetyki Medycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Uzyskała specjalizację z genetyki klinicznej w 2016.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) oraz Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (ESHG). Zajmuje się diagnostyką chorób dziedzicznych, niepowodzeń położniczych, niepłodności oraz predyspozycji do nowotworów.

dr n. med. Marek Bodzioch
Specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej, pediatra, redaktor naczelny Medycyny Praktycznej Neurologii

Szczególne zainteresowania i umiejętności zawodowe: planowanie i interpretacja badań genetycznych, w tym analizy WES i innych testów NGS, poradnictwo genetyczne w dziedzinie chorób neurogenetycznych, niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu i afazji, padaczki, wad wrodzonych, nowotworów dziedzicznych, trudności z zajściem w ciążę i niepowodzeń położniczych oraz zespołu Ehlersa i Danlosa i innych chorób tkanki łącznej.

Prof. UM. dr hab. n. med. Aleksander Jamsheer
Genetyk kliniczny

Specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej, zajmujący się diagnostyką i poradnictwem genetycznym w chorobach dziedzicznych człowieka, wadach wrodzonych, niepowodzeniach rozrodu, zaburzeniach rozwojowych u dzieci oraz analizą genetycznych predyspozycji do zachorowania na nowotwory złośliwe.  Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 2005-2007 pracował w Warszawie, m. in. w Instytucie Matki i Dziecka. Od 2007 roku związany jest z Centrum Genetyki Medycznej GENESIS w Poznaniu oraz Katedrą i Zakładem Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jako stypendysta DAAD, odbył staże zagraniczne w Niemczech oraz USA. Autor licznych publikacji naukowych w dziedzinie genetyki medycznej i genetyki człowieka.

Prof. dr hab. med. Maciej Krawczyński
Genetyk kliniczny

Profesor zwyczajny w Katedrze Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w której kieruje jedyną w Polsce jednostką wyspecjalizowaną w badaniach naukowych nad genetycznie uwarunkowanymi chorobami oczu Pracownią Poradnictwa Genetycznego w Chorobach Narządu Wzroku. Jest również członkiem Zarządu Centrum Genetyki Medycznej GENESIS w Poznaniu oraz Konsultantem Wojewódzkim w zakresie genetyki klinicznej dla województwa lubuskiego. Posiada 30-letnie doświadczenie w poradnictwie genetycznym i jest jedynym w Polsce specjalistą genetyki klinicznej, będącym jednocześnie specjalistą okulistyki. Jego główne zainteresowania naukowe, kliniczne i diagnostyczne dotyczą genetycznie uwarunkowanych chorób oczu oraz zaburzeń determinacji płci u człowieka, ale prowadzi również diagnostykę i poradnictwo genetyczne w pełnym zakresie genetyki klinicznej.

Dr Renata Glazar
Genetyk kliniczny

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Związana z poradnictwem genetycznym od początku pracy zawodowej. W latach 1990-2000 asystent w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej UM w Poznaniu. Obok pracy w poradni genetycznej odbywa konsultacje genetyczne w oddziałach szpitalnych (od ponad 25 lat przeprowadza konsultacje u dzieci w oddziałach noworodkowych). Związana z Centrum Genetyki Medycznej GENESIS od początku jego istnienia. Zajmuje się diagnostyką i poradnictwem genetycznym w: chorobach dziedzicznych, wrodzonych wadach rozwojowych, zaburzeniach rozwoju somatycznego (zaburzenia wzrastania, dojrzewania) i umysłowego (niepełnosprawność intelektualna, autyzm), niepowodzeniach rozrodu, poradnictwie prenatalnym oraz genetycznej predyspozycji.do zachorowania na nowotwory złośliwe. Ponadto, aktywny członek Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych, w ramach którego weryfikuje rozpoznania rzadkich wrodzonych wad rozwojowych i zespołów wad. Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.