Konsultacje online

Platforma konsultacyjna Nowa Genetyka to nowy sposób na kontakt pomiędzy pacjentem, a lekarzem.

Zarezerwuj konsultację

Dzięki platformie uzyskasz możliwość:

  • kontaktu z wybranym lekarzem genetykiem klinicznym przez telefon, czat lub wideo,
  • udostępnienia lekarzowi wyników swoich badań laboratoryjnych oraz ich skonsultowania,
  • zakupu badań, które zleci Ci lekarz podczas konsultacji.

Pobierz ulotkę

Założenie konta w systemie jest całkowicie darmowe i umożliwia wybór formy kontaktu oraz terminu konsultacji z lekarzem.

Wiadomości i pliki przesłane lekarzowi za pośrednictwem systemu stanowią dokumentację medyczną i są chronione zgodnie z najwyższymi standardami.

Życzymy udanych konsultacji!
 

Nasi konsultanci

lek. med. Katarzyna Końska

Lek. med. Katarzyna Końska
Genetyk kliniczny

Specjalista genetyki klinicznej, zajmuje się diagnostyką chorób dziedzicznych, niepowodzeń położniczych i predyspozycji do nowotworów. Ukończyła Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2005 roku. W latach 2005-2012 pracowała w Szwecji, gdzie zdobywała doświadczenie w Zakładzie Genetyki Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Uppsali.

Zarezerwuj konsultację

Prof. UM. dr hab. n. med. Aleksander Jamsheer
Genetyk kliniczny

Specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej, zajmujący się diagnostyką i poradnictwem genetycznym w chorobach dziedzicznych człowieka, wadach wrodzonych, niepowodzeniach rozrodu, zaburzeniach rozwojowych u dzieci oraz analizą genetycznych predyspozycji do zachorowania na nowotwory złośliwe.  Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 2005-2007 pracował w Warszawie, m. in. w Instytucie Matki i Dziecka. Od 2007 roku związany jest z Centrum Genetyki Medycznej GENESIS w Poznaniu oraz Katedrą i Zakładem Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jako stypendysta DAAD, odbył staże zagraniczne w Niemczech oraz USA. Autor licznych publikacji naukowych w dziedzinie genetyki medycznej i genetyki człowieka.

Zarezerwuj konsultację

Prof. dr hab. med. Maciej Krawczyński
Genetyk kliniczny

Profesor zwyczajny w Katedrze Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w której kieruje jedyną w Polsce jednostką wyspecjalizowaną w badaniach naukowych nad genetycznie uwarunkowanymi chorobami oczu Pracownią Poradnictwa Genetycznego w Chorobach Narządu Wzroku. Jest również członkiem Zarządu Centrum Genetyki Medycznej GENESIS w Poznaniu oraz Konsultantem Wojewódzkim w zakresie genetyki klinicznej dla województwa lubuskiego. Posiada 30-letnie doświadczenie w poradnictwie genetycznym i jest jedynym w Polsce specjalistą genetyki klinicznej, będącym jednocześnie specjalistą okulistyki. Jego główne zainteresowania naukowe, kliniczne i diagnostyczne dotyczą genetycznie uwarunkowanych chorób oczu oraz zaburzeń determinacji płci u człowieka, ale prowadzi również diagnostykę i poradnictwo genetyczne w pełnym zakresie genetyki klinicznej.

Zarezerwuj konsultację

Dr n. med. Magdalena Badura-Stronka
Genetyk kliniczny

Podwójny specjalista: z zakresu neurologii i genetyki klinicznej.
Ukończyła Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2001 roku, w 2007 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu nerwowego: chorób naczyniowych, otępienia, choroby Parkinsona, bólów głowy, miastenii, neuropatii, zespołów bólowych kręgosłupa i in. Diagnostyka chorób rzadkich, w tym rzadkich chorób układu nerwowego o podłożu genetycznym, szczególnie ją pasjonuje. Specjalizuje się w diagnostyce pacjentów z pląsawicą, ataksjami, chorobami mięśni, polineuropatiami dziedzicznymi, paraparezami spastycznymi, dystoniami. Konsultuje również pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołami wad, niepowodzeniami ciążowymi, innymi problemami o etiologii genetycznej (trombofilia, hemochromatoza, zespół Gilberta, niskorosłość, kraniostenozy i inne). Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, European Academy of Neurology, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, European Society of Human Genetics. Cały czas dokształca się i rozwija naukowo. Jest również konsultantem z zakresu genetyki klinicznej w kilku poznańskich szpitalach.

Zarezerwuj konsultację

Dr Renata Glazar
Genetyk kliniczny

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Związana z poradnictwem genetycznym od początku pracy zawodowej. W latach 1990-2000 asystent w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej UM w Poznaniu. Obok pracy w poradni genetycznej odbywa konsultacje genetyczne w oddziałach szpitalnych (od ponad 25 lat przeprowadza konsultacje u dzieci w oddziałach noworodkowych). Związana z Centrum Genetyki Medycznej GENESIS od początku jego istnienia. Zajmuje się diagnostyką i poradnictwem genetycznym w: chorobach dziedzicznych, wrodzonych wadach rozwojowych, zaburzeniach rozwoju somatycznego (zaburzenia wzrastania, dojrzewania) i umysłowego (niepełnosprawność intelektualna, autyzm), niepowodzeniach rozrodu, poradnictwie prenatalnym oraz genetycznej predyspozycji.do zachorowania na nowotwory złośliwe. Ponadto, aktywny członek Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych, w ramach którego weryfikuje rozpoznania rzadkich wrodzonych wad rozwojowych i zespołów wad. Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

Zarezerwuj konsultację

Dr n. med. Karolina Matuszewska
Genetyk kliniczny

W 2009r. ukończyła studia na wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od początku pracy zawodowej związana z Poradnią Genetyczną w Poznaniu gdzie udziela konsultacji genetycznych w zakresie m.in. wad wrodzonych, niepełnosprawności intelektualnej, cech dysmorfii u dzieci a także genetycznej predyspozycji do chorób nowotworowych. Poza tym pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej UM w Poznaniu. W głównym kręgu zainteresowań zarówno klinicznych jak i naukowych znajduje się badanie genetycznych przyczyn niepowodzeń rozrodu głównie poronień czego owocem była obroniona w 2019r. rozprawa doktorska na temat zastosowania nowoczesnych metod diagnostyki cytogenetycznej i molekularnej