KATALOG BADAŃ


Dietetyka

Nutrigenetyka jest dziedziną wiedzy łączącą dietetykę z analizą predyspozycji genetycznych do metabolizowania określonych składników odżywczych. Badając geny związane z metabolizmem, możemy określić w jaki sposób organizm będzie reagował na poszczególne składniki pokarmowe, dostarczane mu w codziennej diecie. Oferowane przez platformę medyczną nowagenetyka.pl pakiety badań nutrigenetycznych obejmują analizę genów związanych z metabolizmem i otyłością, nietolerancjami pokarmowymi oraz metabolizmem witamin i antyoksydantów. Wyniki panelu badań GENOdiagDIETA – geny metabolizmu i otyłości wskazują na predyspozycje do genetycznie uwarunkowanej otyłości i pozwalają na ustalenie odpowiednich proporcji makroskładników, czyli cukrów i tłuszczów w diecie. Taka analiza umożliwia także na określenie predyspozycji do zaburzeń lipidowych, prowadzących do rozwoju chorób cywilizacyjnych, takich jak miażdżyca, cukrzyca typu 2., czy choroba niedokrwienna serca. Analiza genów badanych w panelu GENOdiagDIETA – geny nietolerancji pokarmowych pozwala na ocenę predyspozycji genetycznych do rozwoju celiakii, a także do określenia, czy takie składniki diety jak kofeina, laktoza, sól kuchenna lub alkohol nie są dla organizmu za dużym obciążeniem, mogącym rodzić poważne konsekwencje zdrowotne. Panel badań GENOdiagDIETA – geny metabolizmu witamin i antyoksydantów służy do oceny genów związanych z procesami starzenia się organizmu oraz tymi, które działają w sposób przeciwny, chroniąc organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Wyniki badań nutrigenetycznych pozwalają na zaprojektowanie spersonalizowanej diety, mogącej wpłynąć na poprawę metabolizmu jednostki i osiągnięcie zakładanych celów zdrowotnych.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
BADANIA WYSYŁKOWE

Badania wchodzące w skład pakietu pozwalają na analizę predyspozycji genetycznych do nietolerancji pokarmowych określonych składników diety: glutenu, laktozy i fruktozy w ramach jednego testu i pojedynczego pobrania materiału.

Badanie wysyłkowe
710,00 zł

Badanie pozwala na analizę genetycznych predyspozycji do nietolerancji laktozy, na podstawie badania mutacji C-13910T w genie kodującym laktazę. Wyniki badania mogą być wykorzystane do opracowania spersonalizowanej diety, wykluczającej produkty zawierające laktozę, w celu zminimalizowania odczuwanych…

Badanie wysyłkowe
290,00 zł
BADANIA

Fruktozemia wrodzona –  mutacje A150P i A175D w genie ALDOB. Diagnostyka fruktozemii wrodzonej spowodowanej mutacjami genu kodującego aldolazę fructoso-1,6-bisfosforanu.

FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR. Badanie umożliwiające określenie predyspozycji do tycia i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki.

Geno Diag Dieta – geny metabolizmu i otyłości. Geny metabolizmu i otyłości: (FTO, FABP2, PPARAY, ApoE, ADRB3. Badanie przydatne w opracowywanie diety spersonalizowanej.

Geno Diag Dieta –  pełny profil nutrigenetyczny.  Pełny profil nutrigenetyczny (FTO, FABP2, PPARAY, ApoE, ADRB3, HLA -DQ2/DQ8/DRB4, LPH,  CYP1A2, ALDH2, ADH1C, ADH1B, ACE_I/D, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, GSTM1 i GSTT1, SOD2, VDR, GSTP1) pozwala na oznaczenie polimorfizmów w genach związanych z różnymi obszarami metabolizmu.

Geno Diag Dieta –  geny nietolerancji pokarmowych. Geny metabolizmu i otyłości (HLA -DQ2/DQ8/DRB4, LPH, CYP1A2, ALDH2, ADH1C, ADH1B, ACE_I/D) –  analiza genetyczna umożliwiająca opracowanie diety spersonalizowanej.

Geno Diag Dieta-geny metabolizmu.  Geno Diag Dieta – geny metabolizmu: FABP2, PPARγ, APOE, ADRB3). Badanie przydatne w opracowywaniu diety spersonalizowanej.

Geno Diag Dieta- geny metabolizmu witamin i antyoksydantów. Geny metabolizmu witamin i antyoksydantów (MTHFR C677T, MTHFR A1298C, GSTM1 i GSTT1, SOD2, VDR, GSTP1) – analiza genetyczna umożliwiająca określenie nasilenie uwalniania wolnych rodników szlaków biochemicznych witamin.

Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca – analiza delecji/duplikacji w genie LDLR met. MLPA. Badanie oparte na  metodzie MLPA (ang. Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification), odmianie reakcji łańcuchowej polimerazy, jest przydatne w rozpoznawaniu hipercholesterolemii rodzinnej.