Punkt Pobrań Diagnostyki – Kraśnik, ul. Urzędowska 36