O nas

Ostatnie lata, to dla genetyki człowieka czas obfitych zbiorów nowych informacji płynących z ludzkich genomów oraz możliwości wynikających z rozwoju diagnostyki. DNA to zakodowany zestaw cech naszego wyglądu, ale DNA to również nośnik błędów i zmian, czasem mutacji tak istotnych, że warunkujących poważną chorobę. Badania genetyczne skoncentrowane dotychczas głównie na poszukiwaniu przyczyn chorób jednogenowych obecnie obejmują swoim zasięgiem coraz większe obszary np. poszukiwania predyspozycji do chorób m in. nowotworowych i cywilizacyjnych. Natomiast kiedy choroba już wystąpi wtedy badania genetyczne często są niezastąpione w doborze celowanego molekularnie leczenia. Wiedza o zdrowiu człowieka, czerpana z badań genetycznych doskonale wpisuje się dążenie do personalizacji opieki nad pacjentem – zarówno profilaktyki jak i leczenia.

Tak duży rozwój badań genetycznych to konsekwencja dynamicznego postępu technologicznego. Najnowsze metody diagnostyki genetycznej takie jak mikromacierze czy sekwencjonowanie następnej generacji NGS pozwalają na obrazowanie wielu genów, setek, a nawet tysięcy zmian w jednym badaniu.

To co daje wielkie możliwości i wielkie nadzieje dla współczesnej medycyny może stać się zgubne jeśli utraci się nad tym kontrolę. Decydując się na badania genetyczne, warto poznać i dokładnie ocenić laboratorium, któremu zdecydujemy się powierzyć ich wykonanie. Laboratoria genetyczne różnią się między sobą nie tyko ofertą, cenami czy poziomem obsługi klienta, ale przede wszystkim technologiami i sposobem wykonywania badań, a także i przede wszystkim jakością i certyfikatami badań.

Serwis NOWAGENETYKA.pl stara się zebrać możliwie najszerszą wiedzę nt. badań genetycznych oraz podstawowe informacje nt. badań oraz wybranych laboratoriów. Mamy nadzieję, że informacje zawarte na naszej stronie okażą się Państwu przydatne.

Zapraszamy!