Komunikat o zmianie regulaminu e-Sklepu

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 12 Regulaminu z dnia 13.10.2022 r. zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych informujemy, że z dniem 08.11.2022 r. nastąpi zmiana wskazanego Regulaminu w następującym zakresie:

  • §7 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Okaziciel Vouchera ma prawo zrealizować badania laboratoryjne objęte Voucherem bezterminowo. Ze względów technicznych Voucher na badania ma ograniczony do 90 dni okres ważności. Po jego upływie, na wniosek nabywcy Vouchera skierowany na adres mailowy esklep@nowagenetyka.pl, zostanie nadana nowa data ważności Vouchera.