Punkt Kontrahenta
Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2

Adres email: bokgorzow@diag.pl
Numer telefonu: 957 677 907
Punkt pobrań czynny w godzinach:

poniedziałek, środa, piątek: 08:00 – 10:00