Punkt Kontrahenta
, Smyków 91

Adres email: bokkielce@diag.pl
Punkt pobrań czynny w godzinach:

Pobieranie materiału do badań:
Poniedziałek i Wtorek od godziny 07:30 do godziny 10:00