Punkt pobrań
Białystok, ul. Władysława Raginisa 74

Adres email: bokBialystok@diag.pl
Numer telefonu: 85 651 11 16 Infolinia Regionalna
Punkt pobrań czynny w godzinach:
PN - PT: 07:30 - 13:30
PN - PT pobranie materiału do: 13:00