Punkt pobrań
Bydgoszcz, ul. Gajowa 17

Adres email: biuro@vitalabo.com.pl
Numer telefonu: 801 002 050
Punkt pobrań czynny w godzinach:

Punkt pobrań czynny wyłącznie w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 07:00 – 10:00.