Punkt pobrań
Kolno, ul. Wojska Polskiego 38i

Adres email: bokBialystok@diag.pl
Numer telefonu: 85 651 11 16 Infolinia Regionalna
Punkt pobrań czynny w godzinach:

poniedziałek, środa, piątek: 07:30-12:00 (pobieranie materiału do godz. 11:30)