Punkt pobrań
Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1

Nieinwazyjne testy prenatalne NIPT
Adres email: bokWroclaw@diag.pl
Numer telefonu: 71 714 97 00
Punkt pobrań czynny w godzinach:
PN - PT: 07:30 - 12:30
PN - PT pobranie materiału do: 12:00