Punkt pobrań
Stawiski, ul. Polowa 26

Adres email: bokBialystok@diag.pl
Numer telefonu: 85 651 11 16 Infolinia Regionalna
Punkt pobrań czynny w godzinach:

wtorek, czwartek: 07:30 – 11:30
(pobieranie materiału do godz. 11:30)