Punkt pobrań
Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41

Adres email: bokPoznan@diag.pl
Numer telefonu: 67 210 98 49
Punkt pobrań czynny w godzinach:

Punkt dostępny 24h przez 7 dni w tygodniu.