Punkt Pobrań Fryda
Zabrze, ul. Marii Curie Skłodowskiej 10

Punkt Pobrań znajduje się na terenie Szpitala Specjalistycznego, wejście od strony kawiarni (dzwonek).

Czynne w weekendy
Adres email: sekretariat@fryda.pl
Numer telefonu: 728 331 374
Punkt pobrań czynny w godzinach: