Punkt pobrań
Toruń, ul. Storczykowa 8/10

Specjalistyczny Szpital Matopat

Adres email: biuro@vitalabo.com.pl
Numer telefonu: 801 002 050
Punkt pobrań czynny w godzinach:
PN - PT: 07:00 - 10:30
PN - PT pobranie materiału do: 10:30