HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. PCR jakościowo

HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. PCR jakościowo
Kod produktu: 3161 Kod ICD10: F38
Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 7-12 dni. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44, met. Real time PCR, jakościowo. Test  pozwalający na różnicowanie wysoko i niskoonkogennych typów HPV.

Więcej informacji

Test wykonywany metodą RT-PCR,  pozwalający na różnicowanie wysoko i niskoonkogennych typów HPV. HPV (ang. human papilloma virus), wirus brodawczaka ludzkiego, z rodziny Papillomaviridae, jest bezotoczkowym, wirusem DNA, z kołowym dwuniciowym DNA o ciężarze 7–8 kbp. Ponad 200 typów chorobotwórczych  HPV zaszeregowano do pięciu rodzajów: Alpha-, Beta-, Gamma-, Mu- i Nupapillomavirusów. Większość (z rodzajów: beta i gamma) prowadzi do infekcji subklinicznych lub bezobjawowych, natomiast rodzaj alfa zawiera typy zaliczane  do wirusów onkogennych (onkowirusów).  Wszystkie HPV kodują cztery konserwatywne białka rdzeniowe, a HPV onkogenne, dodatkowo, regulatorowe białka: E5, E6 i E7– produkty wczesnych genów (ang. early genes), odpowiedzialne za onkogenezę. E5 uczestniczy w różnicowaniu keratynocytów, ułatwiając zainfekowanym komórkom unikanie mechanizmów obronnych gospodarza w późniejszych etapach transformacji, natomiast E6 i E7, dwa onkogeny główne, zwane niekiedy w piśmiennictwie anglojęzycznym „oncoplayers” („onkosprawcy”) dezorganizują komórkowe mechanizmy kontrolne, prowadząc do transformacji charakterystycznej dla komórek nowotworowych. E6 i E7 stanowią biomarkery raka szyjki macicy i cele opracowywanych strategii terapeutycznych. Wczesne białka: E1 i E2 reguluje replikację genomu HPV i transkrypcję pozostałych wczesnych białek, E4 reguluje uwalnianie cząsteczek HPV z komórki. HPV wykazuje wysoki tropizm do komórek warstwowego nabłonka płaskiego, przy czym replikuje wyłącznie w komórkach ulegających proliferacji. Po wniknięciu do komórki wirus może pozostać w stanie utajonym lub ulegać aktywnej replikacji. Atakujący skórę lub błonę śluzową HPV wykorzystuje skomplikowany proces odnowy wielowarstwowego nabłonka płaskiego.
Zakażenie HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną drogą płciową. Poza kontaktami seksualnymi wszystkich rodzajów, HPV przenoszą się również przez kontakt dotykowy, kontakt ze skażoną odzieżą, ręcznikami etc. i rzadko na drodze okołoporodowej transmisji na dzieci matek z brodawkami narządów płciowych. Większość zakażeń HPV  przechodzi bezobjawowo lub wiąże się z niegroźnymi i ustępującymi samoistnie konsekwencjami klinicznymi, jednak przewlekłe zakażenie pewnymi typami HPV może ulec progresji nowotworu złośliwego. Wywołane przez HPV zmiany łagodne: brodawczaki i brodawki rozwijają się w wielu lokalizacjach: na skórze, wardze, w jamie ustnej, na powiece, spojówce, języku, w gardle i części ustnej gardła, w krtani i górnej tchawicy, w przełyku, w szyjce macicy, układzie narządów płciowych i odbycie. Są zakaźne, a zakaźność zależy niekiedy od lokalizacji zmiany. Głównym powodem zainteresowania HPV jest jego potencjał onkogenny. Związek z chorobami nowotworowymi przypisywany jest ok. 100 typom HPV, przy czym większość z nich należy do grup o średnim i niskim ryzyku indukcji nowotworu. Przesłanką o potencjale onkogennym danego typu HPV jest identyfikacja jego DNA w genomie komórek transformowanych nowotworowo.  Do HPV wysokiego ryzyka na ogół zalicza się 12 typów: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 i 59; typami HPV niskiego ryzyka są: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61 i 72 powodujące zmiany łagodne. 13 typów HPV uznaje się za  prawdopodobnie rakotwórcze lub średniego ryzyka, stąd, listy wirusów wysokiego i niskiego ryzyka mogą się niekiedy różnić.  Większość infekcji HPV objawiających się klinicznie wiąże się z HPV-16 i 18 oraz 6 i 11. HPV typu 16 i 18 powodują około 70% raka szyjki macicy, HPV-6 i 11 są odpowiedzialne za 95-100% brodawek narządów płciowych u kobiet i mężczyzn.
Rocznie, na świecie, HPV powodują ponad 600 000  przypadków nowotworów, w tym: raka szyjki macicy, sromu i pochwy, raka odbytu i odbytnicy, prącia oraz niektórych nowotworów jamy ustnej i gardła.  Obecność DNA HPV zidentyfikowano w 99,7% przypadków raka szyjki macicy, stanowiącego czwarty pod względem częstości nowotwór kobiet, z 569 847 przypadkami nowych zachorowań i  ponad 311 000 zgonów na świecie w 2018 roku. Testem wykrywa się i identyfikuje 18 typów wirusa HPV, nisko i wysokoonkogennych: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11,42,43,44. Dodatkowo, test wykrywa sekwencję endogennych ludzkich beta globin, umożliwiając weryfikację, czy wymaz został pobrany prawidłowo, a także kontrolę skuteczności izolacji i amplifikacji próbki DNA. Za pomocą testu uzyskiwane są wyniki, które następnie podlegają weryfikacji  pod kątem istotności klinicznej. Z uwagi na to, że większość zakażeń HPV ma charakter przemijający, wyniki dodatnie HR HPV, niewiele wykraczające poza ustaloną dla testu wartość krytyczną (tzw. punktu odcięcia), uważane są za nieistotne klinicznie, gdyż istnieje wysokie prawdopodobieństwo samoistnej eradykacji wirusa z organizmu.

POLECANE BADANIA

  LBC + HPV HR DNA (14 typów)

  LBC + HPV HR DNA (14 typów). Cytologiczna ocena preparatów wykonanych metodą cytologii cienkowarstwowej (LBC), połączona z identyfikacją metodą łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR) materiału genetycznego 14 typów wirusa HPV wysokiego ryzyka (HR), z rozróżnieniem wirusów typu 16,18 i 45 oraz z wykazaniem obecności wirusów z grupy A (typy: 31, 33, 52, 58) oraz B (typy: 35, 39, 51, 56, 59, 66, 68).

  LBC + HPV HR DNA (14 typów) + Chlamydia trachomatis

  Cytologia cienkowarstwowa LBC + HPV 14 genotypów + Chlamydia trachomatis met. PCR. Badanie cytologiczne metodą LBC (cytologia płynna, cienkowarstwowa) preparatów materiału pobranego z dróg rodnych wraz z potwierdzeniem/wykluczeniem obecności DNA wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HR HPV) i Chlamydia trachomatis.

  HPV DNA 30 typów genotypowanie:6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59, 61,66,68,70,72,73,81,82,89 met.mikromacierzy

  HPV DNA 30 typów genotypowanie: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56 ,58, 59, 61, 66 ,68, 70, 72, 73, 81, 82, 89 met. mikromacierzy. Genotypowanie metodą mikromacierzy 30 typów wirusa HPV o wysokim i niskim potencjale onkogennym (wirusów HPV wysokiego i niskiego ryzyka).

  HPV HR DNA (14 typów) + p16 i Ki67 ekspresja białek

  HPV HR DNA (14 typów) + p16 i Ki67 ekspresja białek. Identyfikacja metodą łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR) materiału genetycznego 14 typów wirusa HPV wysokiego ryzyka (HR), z rozróżnieniem wirusów typu 16,18 i 45 oraz z wykazaniem obecności wirusów z grupy A (typy: 31, 33, 52, 58) i B (typy: 35, 39, 51, 56, 59, 66, 68), połączona z cytochemiczną identyfikacją ekspresji białek p16/Ki-67 w materiale cytologicznym z dróg rodnych.

  HPV LR DNA, 4 typy , genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 met. PCR, jakościowo

  HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 met. real time PCR, jakościowo.  Test pozwala na różnicowanie i genotypowanie niskoonkogennych (LR) typów HPV.

  Rak piersi i/lub jajnika- badanie podstawowe 3 mutacji w genie BRCA2

  Rak piersi i/lub jajnika- badanie podstawowe 3 mutacji w genie BRCA2. Diagnostyka mutacji: c.9371A>T; c.9376delC; c.9403delC w genie BRCA2, przydatna w ocenie genetycznych predyspozycji do raka piersi i jajnika.

  Rak piersi - analiza patogennej mutacji w genie PALB2

  PALB2 met. biologii molekularnej. Diagnostyka mutacji w genie PALB2, przydatna w ocenie genetycznych predyspozycji do raka piersi i jajnika.

  Rak piersi i/lub jajnika - panel BRCA1 (14 mutacji) oraz BRCA2

  Rak piersi i/lub jajnika – panel BRCA1 (14 mutacji) oraz BRCA2. Badanie określające mutacje genów BRCA 1 i BRCA2 stanowiące obciążenie genetyczne predysponujące do rozwoju dziedzicznego  raka piersi i/lub jajnika.

POLECANE ARTYKUŁY

  Cytologia LBC i diagnostyka HPV w profilaktyce raka szyjki macicy.

  Rak szyjki macicy to jeden z nielicznych nowotworów, przed którym da się skutecznie bronić dzięki odpowiedniej profilaktyce. Liczbę zachorowań można byłoby znacznie zredukować, gdyby tylko wszystkie Polki zaszczepiły się przeciwko HPV i regularnie wykonywały zalecane badania profilaktyczne.

  Czytaj dalej

  Profilaktyka raka szyjki macicy - które z badań powinnam wykonać?

  Pytanie zawarte w tytule artykułu często pada z ust kobiet w stronę lekarza lub doradcy pacjenta. Wiele pań próbuje też znaleźć na nie odpowiedź wpisując je do wyszukiwarki lub przeglądając strony internetowe. Temu zjawisku trudno się dziwić – wraz ze zwiększaniem się liczby badań profilaktycznych dostępnych na rynku, coraz trudniej jest podejmować decyzję, które z nich wykonać najpierw.  Aby ułatwić pacjentkom podejmowanie skutecznych wyborów, dotyczących ochrony ich zdrowia,  chcielibyśmy przedstawić różnice pomiędzy poszczególnymi testami diagnostycznymi oraz wyjaśnić w jakich sytuacjach należy wybrać dany rodzaj badania i jak powinna wyglądać profilaktyka raka szyjki macicy, gdy ma się 20, 30, 40 czy też 60 lat.

  Czytaj dalej