KATALOG BADAŃ


Ginekologia - nowotwory ginekologiczne

Onkologia ginekologiczna jest to dziedzina medycyny zajmująca się wykrywaniem i leczeniem nowotworów kobiecych narządów płciowych i raka piersi. W procesie diagnostyki pacjentek z rakiem piersi, jajników, czy szyjki macicy ważną rolę odgrywają także badania genetyczne. Wyniki badań genetycznych pozwalają na opracowanie indywidualnej ścieżki terapii, zwiększającej szanse pacjentki na pełne wyleczenie. Terapia celowana molekularnie podnosi szanse na pokonanie choroby i może wywoływać mniej skutków ubocznych, niż standardowo stosowane leczenie. Wynik badania genetycznego może być także podstawą do zakwalifikowania pacjenta do udziału w badaniach klinicznych nowych leków. Badania genetyczne mają także ogromną rolę w profilaktyce onkologicznej. Wykrycie u zdrowej jeszcze kobiety zwiększonej predyspozycji do zachorowania na raka piersi, jajnika, czy szyjki macicy, daje jej czas na wprowadzenie odpowiednich zmian w trybie życia i opracowanie planu działań profilaktycznych. Badania genetyczne dają możliwość określenia ryzyka wystąpienia chorób ginekologicznych, jeszcze zanim pojawią się ich pierwsze niepokojące objawy. Testy genetyczne pozwalają na wykrycie zmian w genach związanych z podwyższonym ryzykiem raka piersi, jajnika lub jajowodu- np. BRCA1 i BRCA2, jak i na wykrycie zakażenia wirusem HPV, prowadzącego do wyższego ryzyka raka szyjki macicy. Badania molekularne wykrywające wirusa HPV charakteryzuje wysoka czułość, wyższa niż w przypadku standardowych badań mikrobiologicznych. Badanie genetyczne dla konkretnej mutacji w genach związanych ze zwiększoną predyspozycją do chorób nowotworowych wystarczy wykonać raz w życiu, ponieważ wynik takiego testu nie ulega zmianie.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Zestaw badań wchodzących w skład pakietu umożliwia analizę 16 najczęściej występujących w polskiej populacji mutacji w genie BRCA1 (w tym analizę 5 mutacji zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych).

475,00 zł
BADANIA WYSYŁKOWE

Zestaw badań wchodzących w skład pakietu umożliwia analizę 16 najczęściej występujących w polskiej populacji mutacji w genie BRCA1 (w tym analizę 5 mutacji zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych) oraz jednej mutacji w genie BRCA2, związanych ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi i raka jajnika.

Badanie wysyłkowe
489,00 zł
BADANIA

Badanie pojedynczej mutacji BRCA1/2 – met. sekwencjonowania. Badanie wybranej mutacji BRCA1/2 wykonywane u osoby, w której rodzinie wykryto mutację genów BRCA 1/2/. Weryfikacja somatycznego lub wrodzonego charakteru mutacji po wykryciu mutacji BRCA1/2 techniką NGS z materiału nowotworowego.

BRCA-NGS – badanie mutacji germinalnych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w DNA z krwi obwodowej. Badanie ma na celu określenie obciążenia dziedzicznego mutacjami genów BRCA1 i BRCA2.

BRCA2 – badanie dużych delecji i duplikacji, met. MLPA. Badanie mutacji genu BRCA2 predysponujących do rozwoju dziedzicznego raka piersi i/lub jajnika i niektórych innych nowotworów, uzupełniające lub weryfikujące wyniki uzyskane techniką NGS.

CHEK2 – badanie mutacji w genie CHEK2 w krwi obwodowej. Diagnostyka mutacji w genie CHEK2 metodą PCR i sekwencjonowania, przydatna w ocenie genetycznej predyspozycji wielonarządowej do nowotworów.

HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44, met. Real time PCR, jakościowo. Test  pozwalający na różnicowanie wysoko i niskoonkogennych typów HPV.

HPV DNA 30 typów genotypowanie: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56 ,58, 59, 61, 66 ,68, 70, 72, 73, 81, 82, 89 met. mikromacierzy. Genotypowanie metodą mikromacierzy 30 typów wirusa HPV o wysokim i niskim potencjale onkogennym (wirusów HPV wysokiego i niskiego ryzyka).