Logo Genomed

Genomed

Zespół Genomed S.A tworzy grupa biologów molekularnych oraz diagnostów genetycznych, którzy w swojej pracy wykorzystują doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w pracowni diagnostyki molekularnej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Tę innowacyjną firmę założyła grupa naukowców z kilkunastoletnim doświadczeniem, znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie genomiki i publikacjami w międzynarodowych czasopismach (m.in. w magazynie „Nature”). W 2009 r. stworzyli oni wspólnie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ) Genomed, oferujący usługi diagnostyczne w zakresie badań genetycznych. Rok później  zespół uległ powiększeniu o lekarzy specjalistów- genetyków klinicznych. Obecne działania spółki ukierunkowane są także na wprowadzenie technologii genomowej do medycyny spersonalizowanej – nowego sektora usług, związanych z ochroną zdrowia. Genomed S.A. to  wiodąca placówka medycyny spersonalizowanej, której główne cele to wprowadzenie do praktyki  medycznej profilaktyki genomowej oraz stworzenie kliniki terapii genowych.

W ofercie Genomedu znajduje się obecnie ponad 230 badań, dla ponad 140 jednostek chorobowych, jak również poradnictwo genetyczne. Firma posiada w swojej ofercie badania oparte na technologii sekwencjonowania genomowego, w tym panele wielogenowe, opracowane  w ramach projektów badawczo-rozwojowych, badania pełnego eksomu (WES) i całogenomowe (WGS), a także nieinwazyjne genetyczne badanie prenatalne SANCO. Rozwijana przez Genomed technologia pozwala na odczytanie i analizę dowolnego genu, z puli poznanych dotychczas 6 500 genów, związanych z chorobami genetycznymi. Zespół Genomedu jest  w stanie analizować sekwencje genów w poszukiwaniu praktycznie wszelkich mutacji związanych z chorobami dziedzicznymi. 

LABORATORIA