Fruktozemia wrodzona - mutacje A150P i A175D w genie ALDOB

Fruktozemia wrodzona -  mutacje A150P i A175D w genie ALDOB
Kod produktu: 3867
Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 12-18 dni. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Fruktozemia wrodzona –  mutacje A150P i A175D w genie ALDOB. Diagnostyka fruktozemii wrodzonej spowodowanej mutacjami genu kodującego aldolazę fructoso-1,6-bisfosforanu.

Więcej informacji

Diagnostyka fruktozemii wrodzonej spowodowanej mutacjami genu kodującego aldolazę fructoso-1,6-bisfosforanu. Fruktoza, cukier owocowy, dostarczana jest w formie wolnej (w owocach i miodzie) oraz w formie związanej, jako składowa sacharozy. Fruktoza metabolizowana jest na dwóch drogach, głównej w wątrobie i drugiej w mięśniach i tkance tłuszczowej. Istnieją trzy dziedzicznie uwarunkowane zaburzenia metabolizmu fruktozy (zwyczajowo zwane fruktozemią), dwa spowodowane niedoborem enzymów uczestniczących w metabolizmie fruktozy: samoistna fruktozuria (niedobór fruktokinazy) i  wrodzona nietolerancja fruktozy (niedobór aldolazy fruktozo-1-fosforanowej, aldolazy B) oraz trzecie, związane z niedoborem wątrobowej fruktozo-1,6-bifosfatazy. Fruktozemia związana z aldolazą fructoso-1,6-bisfosforanu jest wrodzoną nietolerancją fruktozy o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym, wywołaną mutacjami w obrębie genu ALDOB kodującego aldolazę B. Badanie ma celu określenie dwóch najczęstszych mutacji w genie ALDOB : A150P oraz A175D warunkujących występowanie fruktozemii. Metoda oparta jest na łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR). Matrycą jest genomowy DNA badanego wyizolowany z krwi pełnej.

POLECANE BADANIA
POLECANE ARTYKUŁY

    Fruktozemia wrodzona - czym jest ? Badania genetyczne w diagnostyce fruktozemii

    Fruktozemia, inaczej nietolerancja fruktozy, to wrodzona choroba metaboliczna. Polega ona na niedoborze lub całkowitym braku enzymu odpowiedzialnego za rozkład fruktozy, sacharozy i sorbitolu. W efekcie w organizmie chorego dziecka zaczynają gromadzić się toksyczne produkty pośrednie, stopniowo uszkadzające komórki wątroby i nerek. Czym dokładnie jest fruktozemia? W jaki sposób można ją odziedziczyć? Jak można ją zdiagnozować? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi poniżej.

    Czytaj dalej