KATALOG BADAŃ


Dieta, metabolizm

Badania genetyczne mogą być wykorzystywane w profilaktyce otyłości i związanych z nią chorób, w diagnozowaniu nietolerancji pokarmowych oraz hipercholesterolemii rodzinnych, jak również w dietetyce do oceny metabolizmu poszczególnych składników diety. Badając geny związane z metabolizmem różnych składników odżywczych, jesteśmy w stanie określić w jaki sposób organizm będzie reagował na poszczególne składniki naszej codziennej diety. Pakiety badań nutrigenetycznych obejmują analizę genów związanych z metabolizmem i otyłością, nietolerancjami pokarmowymi oraz metabolizmem witamin i antyoksydantów. Wyniki badań nutrigenetycznych pozwalają na opracowanie spersonalizowanej diety, wpływającej na poprawę metabolizmu, redukcję masy ciała i osiągnięcie zakładanych celów zdrowotnych.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Badanie umożliwia określenie predyspozycji do tycia i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki.
Gen podatności na otyłość – FTO (ang. Fat Mass- and Obesity- Associated Gene) – polimorfizm rs9939609. Gen FTO jest jednym z najlepiej przebadanych genów związanych z otyłością. Udowodniono, że występowanie…

198,00 zł

Badanie przydatne w opracowywaniu diety spersonalizowanej. Otyłość stanowi jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych XXI w. Dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wykazują, że u 50% populacji w rejonie europejskim występuje nadwaga, a u 25% zdiagnozowano otyłość.

783,00 zł

Panel GENOdiagDIETA – geny metabolizmu witamin i antyoksydantów oferuje oznaczenie polimorfizmów w wybranych genach kodujących elementy szlaków biochemicznych odpowiedzialnych za usuwanie wolnych rodników, gospodarkę folianami i przyswajanie  wybranych witamin.

 

 

Badanie…

886,00 zł

Badanie polega na analizie wariantu genu CYP1A2, który koduje enzym odpowiedzialny za metabolizowania kofeiny.

209,00 zł
BADANIA WYSYŁKOWE

Badanie pozwala określić zwiększone ryzyko otyłości i chorób z nią związanych poprzez ocenę polimorfizmu genu FTO. Wynik testu pozwala opracować spersonalizowaną dietę i zmniejszyć ryzyko chorób prowadzących do otyłości.

Badanie wysyłkowe
198,00 zł
BADANIA

Fruktozemia wrodzona –  mutacje A150P i A175D w genie ALDOB. Diagnostyka fruktozemii wrodzonej spowodowanej mutacjami genu kodującego aldolazę fructoso-1,6-bisfosforanu.

FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR. Badanie umożliwiające określenie predyspozycji do tycia i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki.

Geno Diag Dieta – geny metabolizmu i otyłości. Geny metabolizmu i otyłości: (FTO, FABP2, PPARAY, ApoE, ADRB3. Badanie przydatne w opracowywanie diety spersonalizowanej.

Geno Diag Dieta –  pełny profil nutrigenetyczny.  Pełny profil nutrigenetyczny (FTO, FABP2, PPARAY, ApoE, ADRB3, HLA -DQ2/DQ8/DRB4, LPH,  CYP1A2, ALDH2, ADH1C, ADH1B, ACE_I/D, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, GSTM1 i GSTT1, SOD2, VDR, GSTP1) pozwala na oznaczenie polimorfizmów w genach związanych z różnymi obszarami metabolizmu.

Geno Diag Dieta –  geny nietolerancji pokarmowych. Geny metabolizmu i otyłości (HLA -DQ2/DQ8/DRB4, LPH, CYP1A2, ALDH2, ADH1C, ADH1B, ACE_I/D) –  analiza genetyczna umożliwiająca opracowanie diety spersonalizowanej.