KATALOG BADAŃ


Dieta, metabolizm

Badania genetyczne mogą być wykorzystywane w profilaktyce otyłości i związanych z nią chorób, w diagnozowaniu nietolerancji pokarmowych oraz hipercholesterolemii rodzinnych, jak również w dietetyce do oceny metabolizmu poszczególnych składników diety. Badając geny związane z metabolizmem różnych składników odżywczych, jesteśmy w stanie określić w jaki sposób organizm będzie reagował na poszczególne składniki naszej codziennej diety. Pakiety badań nutrigenetycznych obejmują analizę genów związanych z metabolizmem i otyłością, nietolerancjami pokarmowymi oraz metabolizmem witamin i antyoksydantów. Wyniki badań nutrigenetycznych pozwalają na opracowanie spersonalizowanej diety, wpływającej na poprawę metabolizmu, redukcję masy ciała i osiągnięcie zakładanych celów zdrowotnych.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Badanie umożliwia określenie predyspozycji do tycia i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki.
Gen podatności na otyłość – FTO (ang. Fat Mass- and Obesity- Associated Gene) – polimorfizm rs9939609. Gen FTO jest jednym z najlepiej przebadanych genów związanych z otyłością. Udowodniono,…

198,00 zł

Badanie przydatne w opracowywaniu diety spersonalizowanej. Otyłość stanowi jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych XXI w. Dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wykazują, że u 50% populacji w rejonie europejskim występuje nadwaga, a u 25% zdiagnozowano otyłość.

783,00 zł

Panel GENOdiagDIETA – geny metabolizmu witamin i antyoksydantów oferuje oznaczenie polimorfizmów w wybranych genach kodujących elementy szlaków biochemicznych odpowiedzialnych za usuwanie wolnych rodników, gospodarkę folianami i przyswajanie  wybranych witamin.
 
 
Badanie obejmuje…

886,00 zł

Badanie polega na analizie wariantu genu CYP1A2, który koduje enzym odpowiedzialny za metabolizowania kofeiny.

209,00 zł
BADANIA WYSYŁKOWE

Badanie pozwala określić zwiększone ryzyko otyłości i chorób z nią związanych poprzez ocenę polimorfizmu genu FTO. Wynik testu pozwala opracować spersonalizowaną dietę i zmniejszyć ryzyko chorób prowadzących do otyłości.

Badanie wysyłkowe
198,00 zł
BADANIA

Fruktozemia wrodzona –  mutacje A150P i A175D w genie ALDOB. Diagnostyka fruktozemii wrodzonej spowodowanej mutacjami genu kodującego aldolazę fructoso-1,6-bisfosforanu.

FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR. Badanie umożliwiające określenie predyspozycji do tycia i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki.

Geno Diag Dieta – geny metabolizmu i otyłości. Geny metabolizmu i otyłości: (FTO, FABP2, PPARAY, ApoE, ADRB3. Badanie przydatne w opracowywanie diety spersonalizowanej.

Geno Diag Dieta –  pełny profil nutrigenetyczny.  Pełny profil nutrigenetyczny (FTO, FABP2, PPARAY, ApoE, ADRB3, HLA -DQ2/DQ8/DRB4, LPH,  CYP1A2, ALDH2, ADH1C, ADH1B, ACE_I/D, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, GSTM1 i GSTT1, SOD2, VDR, GSTP1) pozwala na oznaczenie polimorfizmów w genach związanych z różnymi obszarami metabolizmu.

Geno Diag Dieta –  geny nietolerancji pokarmowych. Geny metabolizmu i otyłości (HLA -DQ2/DQ8/DRB4, LPH, CYP1A2, ALDH2, ADH1C, ADH1B, ACE_I/D) –  analiza genetyczna umożliwiająca opracowanie diety spersonalizowanej.