KATALOG BADAŃ


Dietetyka

Nutrigenetyka jest dziedziną wiedzy łączącą dietetykę z analizą predyspozycji genetycznych do metabolizowania określonych składników odżywczych. Badając geny związane z metabolizmem, możemy określić w jaki sposób organizm będzie reagował na poszczególne składniki pokarmowe, dostarczane mu w codziennej diecie. Oferowane przez platformę medyczną nowagenetyka.pl pakiety badań nutrigenetycznych obejmują analizę genów związanych z metabolizmem i otyłością, nietolerancjami pokarmowymi oraz metabolizmem witamin i antyoksydantów. Wyniki panelu badań GENOdiagDIETA – geny metabolizmu i otyłości wskazują na predyspozycje do genetycznie uwarunkowanej otyłości i pozwalają na ustalenie odpowiednich proporcji makroskładników, czyli cukrów i tłuszczów w diecie. Taka analiza umożliwia także na określenie predyspozycji do zaburzeń lipidowych, prowadzących do rozwoju chorób cywilizacyjnych, takich jak miażdżyca, cukrzyca typu 2., czy choroba niedokrwienna serca. Analiza genów badanych w panelu GENOdiagDIETA – geny nietolerancji pokarmowych pozwala na ocenę predyspozycji genetycznych do rozwoju celiakii, a także do określenia, czy takie składniki diety jak kofeina, laktoza, sól kuchenna lub alkohol nie są dla organizmu za dużym obciążeniem, mogącym rodzić poważne konsekwencje zdrowotne. Panel badań GENOdiagDIETA – geny metabolizmu witamin i antyoksydantów służy do oceny genów związanych z procesami starzenia się organizmu oraz tymi, które działają w sposób przeciwny, chroniąc organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Wyniki badań nutrigenetycznych pozwalają na zaprojektowanie spersonalizowanej diety, mogącej wpłynąć na poprawę metabolizmu jednostki i osiągnięcie zakładanych celów zdrowotnych.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Badanie pozwala na wykrycie mutacji A150P i A175D w genie aldolazy B (ALDOB), będących przyczyną fruktozemii wrodzonej.

275,00 zł

Badanie umożliwia określenie predyspozycji do tycia i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki.
Gen podatności na otyłość – FTO (ang. Fat Mass- and Obesity- Associated Gene) – polimorfizm rs9939609. Gen FTO jest jednym z najlepiej przebadanych genów związanych z otyłością. Udowodniono,…

198,00 zł

Badanie przydatne w opracowywaniu diety spersonalizowanej. Otyłość stanowi jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych XXI w. Dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wykazują, że u 50% populacji w rejonie europejskim występuje nadwaga, a u 25% zdiagnozowano otyłość.

783,00 zł

Panel GENOdiagDIETA – geny metabolizmu witamin i antyoksydantów oferuje oznaczenie polimorfizmów w wybranych genach kodujących elementy szlaków biochemicznych odpowiedzialnych za usuwanie wolnych rodników, gospodarkę folianami i przyswajanie  wybranych witamin.
 
 
Badanie obejmuje…

886,00 zł

Panel GENOdiagDIETA – geny nietolerancji pokarmowych oferuje oznaczenie polimorfizmów w wybranych genach odpowiedzialnych z przemiany metaboliczne.
Pozwala to na ustalenie ryzyka genetycznie uwarunkowanych nietolerancji wybranych składników diety.
 
Badanie obejmuje oznaczenie polimorfizmów…

941,00 zł

Panel GENOdiagDIETA pełny profil nutrigenetyczny oferuje oznaczenie polimorfizmów w genach związanych z poszczególnymi obszarami metabolizmu:

• w genach  metabolizmu i otyłości (FTO,FABP2, PPARAY, Apo, ADRB3)– odpowiadających za metabolizm węglowodanów i lipidów, a także predyspozycje…

1947,00 zł

Badanie polega na analizie wariantu genu CYP1A2, który koduje enzym odpowiedzialny za metabolizowania kofeiny.

209,00 zł

Badania wchodzące w skład pakietu pozwalają na analizę predyspozycji genetycznych do nietolerancji pokarmowych określonych składników diety: glutenu, laktozy i fruktozy w ramach jednego testu i pojedynczego pobrania materiału.

689,00 zł
BADANIA WYSYŁKOWE

Badanie pozwala ocenić genetyczne predyspozycje pacjenta do rozwoju celiakii.

Badanie wysyłkowe
280,00 zł

Badanie pozwala określić zwiększone ryzyko otyłości i chorób z nią związanych poprzez ocenę polimorfizmu genu FTO. Wynik testu pozwala opracować spersonalizowaną dietę i zmniejszyć ryzyko chorób prowadzących do otyłości.

Badanie wysyłkowe
198,00 zł