Mikromacierze to innowacyjna metoda badania genetycznego, która nie ma sobie równych pod względem skuteczności wykrywania submikroskopowych zmian materiału genetycznego człowieka.

Zmiany takie są częstą przyczyną wad wrodzonych, niepowodzeń rozrodu, niepełnosprawności intelektualnej, opóźnienia rozwoju, autyzmu i wielu innych patologii.
Technologia mikromacierzy umożliwia badanie całego genomu z niespotykaną wcześniej dokładnością w jednej procedurze diagnostycznej. Zastosowanie technologii mikromacierzy w genetyce człowieka to ogromny krok w medycynę genetyczną przyszłości.

Stwierdzono, że w tych grupach pacjentów, w których klasyczne badanie chromosomów ujawnia aberrację chromosomową u 4%, mikromacierze ArrayCGH wykazuje zmiany materiału genetycznego u 20% badanych. Z tych właśnie względów mikromacierze są

obecnie uważane za metodę z wyboru w diagnostyce genetycznej w w.w. sytuacjach klinicznych.

Mikromacierze kliniczne w diagnostyce genetycznej

CGM GENESIS rekomenduje wykonanie badań genetycznych z zastosowaniem mikromacierzy klinicznych.  Mikromacierze ArrayCGH to innowacyjna metoda badania materiału genetycznego (DNA) oparta na najnowszych osiągnięciach technologicznych. W porównaniu do dotychczas stosowanych metod, takich jak klasyczne badanie kariotypu czy FISH, hybrydyzacje na mikromacierzach umożliwiają analizę całego materiału genetycznego (olbrzymiej ilości genów jednocześnie), przy rozdzielczości nie osiągalnej we wspomnianych wcześniej metodach. ArrayCGH umożliwia wykrycie bardzo małych, submikroskopowych rearanżacji materiału genetycznego, których innymi metodami nie można zdiagnozować.

CGM GENESIS stosuje mikromacierze kliniczne PerkinElmer CGX TM.
To co wyróżnia CGM GENESIS to także ścisła współpraca naszych cytogenetyków i biologów molekularnych z zespołem naszych lekarzy – specjalistów genetyki klinicznej.

Więcej na stronie: www.genesis.pl