KATALOG BADAŃ


Profilaktyka onkologiczna

Badania genetyczne służące profilaktyce onkologicznej są przeznaczone zarówno dla osób zdrowych, które chcą sprawdzić, czy są obciążone podwyższonym ryzykiem chorób nowotworowych, jak i pacjentów w trakcie leczenia oraz osób, które przebyły chorobę nowotworową w przeszłości. Testy genetyczne wykonywane u pacjentów onkologicznych pozwalają ocenić charakterystykę nowotworu, jego klasyfikację, a także dobrać odpowiedni lek, celowany molekularnie. Genetyczne badania profilaktyczne u osób zdrowych, służą do zidentyfikowania osób obciążonych zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe o podłożu genetycznym w przyszłości. Wiedza na temat posiadanych predyspozycji genetycznych może być wykorzystana do zaplanowania odpowiednich działań profilaktycznych, zmniejszających ryzyko rozwoju choroby.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Pakiet profilaktycznych badań genetycznych dla kobiet obejmuje analizę najważniejszych i najczęściej występujących w polskiej populacji mutacji dziedzicznych, o których wiadomo, że powodują zwiększone ryzyko zachorowania na określone typy nowotworów.

1099,00 zł

Pakiet profilaktycznych badań genetycznych dla kobiet obejmuje analizę najważniejszych i najczęściej występujących w polskiej populacji mutacji dziedzicznych, o których wiadomo, że powodują zwiększone ryzyko zachorowania na określone typy nowotworów.

1529,00 zł

Rozszerzony pakiet profilaktycznych badań genetycznych dla mężczyzn obejmuje analizę najważniejszych i najczęściej występujących w polskiej populacji mutacji dziedzicznych, o których wiadomo, że powodują zwiększone ryzyko zachorowania na określone typy nowotworów.

1529,00 zł

Proponowany pakiet obejmuje analizę najważniejszych i najczęściej występujących u mężczyzn dziedzicznych mutacji charakterystycznych dla polskiej populacji, których nosicielstwo koreluje ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na wskazane typy nowotworów.
W skład pakietu podstawowego wchodzi…

1099,00 zł

Badanie ONCO WES ocenia predyspozycje genetyczne do rozwoju chorób nowotworowych.
Badanie genetyczne WES w kierunku raka dedykowane jest dla:

Pacjenta, którego członkowie bliskiej rodziny chorują lub chorowali na chorobę nowotworową.
Pacjenta, który choruje lub w przeszłości chorował na nowotwór,…

4700,00 zł

Badanie metodą NGS, pozwala na pełną analizę sekwencji genów związanych z podwyższonym ryzykiem zachorowania na nowotwór jelita grubego.

2190,00 zł

Zestaw badań wchodzących w skład pakietu umożliwia analizę 16 najczęściej występujących w polskiej populacji mutacji w genie BRCA1 (w tym analizę 5 mutacji zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych).

475,00 zł
BADANIA

Badanie mutacji markerowej – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja spoza oferty).

Badanie mutacji markerowej – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja z oferty).

Badanie mutacji w genach związanych z predyspozycją do raka jelita grubego – test NGS.