KATALOG BADAŃ


Ginekologia - badania prenatalne

Badania prenatalne są to badania, wykonywane na etapie ciąży, pozwalające na ocenę stanu zdrowia dziecka jeszcze przed jego narodzinami. Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, przesiewowe badania prenatalne są zalecane wszystkim kobietom będącym w ciąży, bez względu na ich wiek. Nieinwazyjne badanie prenatalne, oparte na analizie wolnego DNA płodu, krążącego we krwi matki, czyli tzw. testy NIPT, pozwalają na wczesne wykrycie najczęściej występujących wad rozwojowych i aberracji chromosomowych, bez konieczności stosowania procedur inwazyjnych, takich jak amniopunkcja, czy kordocenteza. Umożliwiają one także wczesne wykrycie konfliktu serologicznego, co może uchronić kobietę przed ryzykiem poronienia. Nieinwazyjne badania prenatalne można wykonać już od 10 tygodnia ciąży, a ich dokładność sięga blisko 99% (odsetek wyników fałszywie dodatnich jest mniejszy niż 0,1%). Testy NIPT wykrywają ryzyko trisomii i monosomii wszystkich chromosomów, aneuploidii chromosomów płci, zespoły delecji i duplikacji większe od 7 milionów par zasad oraz płeć i status RhD płodu. Jeżeli wyniki tych badań wskażą na zwiększone ryzyko wad rozwojowych, rodzice zyskują czas na wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych, w tym także badań genetycznych z materiału pobranego podczas amniopunkcji oraz zdobycie wiedzy na temat ewentualnej choroby i zaplanowanie odpowiedniego postępowania okołoporodowego i późniejszego leczenia.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Badanie SANCO jest nieinwazyjnym całogenomowym, przesiewowym testem prenatalnym, należącym do tzw. testów NIPT (ang. Non-Invasive Prenatal Testing), których czułość ocenia się na wyższą niż innych przesiewowych badań prenatalnych.

1990,00 zł
Badanie realizowane tylko w określonych punktach
Wybierz punkt pobrań
BADANIA

SANCO Test Prenatalny. Nieinwazyjny, całogenomowy, test prenatalny we krwi matki, określający ryzyko obciążenia płodu wadami genetycznymi: trisomiami autosomalnymi 21,18 i 13 oraz mozaikowatością trisomi; aneuploidiami  chromosomów płci: monosomią X i zespołami XXY, XXX, XY; rzadkimi aneuploidiami autosomalnymi; zespołami dużych delecji i duplikacji oraz  określający płeć płodu. Rekomendowany dla ciąż pojedynczych i bliźniaczych.