KATALOG BADAŃ


Diagnostyka infekcji

Molekularna diagnostyka infekcji jest podstawą w nowoczesnym leczeniu zakażeń. Objawy kliniczne towarzyszące infekcjom układu oddechowego, pokarmowego, czy moczowo-płciowego są często do siebie podobne, dlatego, aby choroby te mogły być właściwie leczone, konieczne jest wykonanie badań diagnostycznych, umożliwiających zidentyfikowanie wirusa lub bakterii, czyli patogenu, który je wywołał. W tym celu najlepiej sprawdzają się metody molekularne. Szczególnie, jeśli klasyczna hodowla mikrobiologiczna tych drobnoustrojów jest niemożliwa lub też długotrwała i skomplikowana technicznie. Badania molekularne polegają na wykrywaniu materiału genetycznego patogenów, obecnego w próbce pacjenta, bez konieczności prowadzenia długotrwałej hodowli. Badania wykonywane metodami biologii molekularnej pozwalają na szybsze uzyskanie wyniku, jak również na wykrycie nawet niewielkiej ilości patogenów w próbce pacjenta. Diagnostyka infekcji z wykorzystaniem reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) pozwala na precyzyjne określenie typu wirusa, czyli jego wariantu. Jest to istotne np. w przypadku zakażenia wirusem HPV, który może występować w kilkunastu różnych wariantach, znacznie różniących się między sobą stopniem onkogenności. Metody molekularne znajdują zastosowanie m. in. w wykrywaniu grzybów, czy pasożytów układu pokarmowego, stanowiąc alternatywę dla badania kału metodami mikroskopowymi i wykazując dużo wyższą od niego czułość. Badania, w których wykorzystuje się technikę multipleksowej reakcji Real-Time PCR pozwalają na wykrycie nawet kilkudziesięciu patogenów w trakcie jednego testu. Dzięki temu umożliwiają zdiagnozowanie tzw. koinfekcji, czyli zakażeń wywołanych obecnością więcej, niż jednego gatunku drobnoustroju oraz ich właściwe leczenie. Badania molekularne pozwalają na szybsze wykrycie czynnika chorobotwórczego, niż badania serologiczne, ponieważ nie występuje w nich problem tzw. okienka serologicznego (jest to czas pomiędzy momentem zakażenia, a wytworzeniem przez organizm odpowiednich przeciwciał). Infekcja może być zatem wykryta już na bardzo wczesnym etapie.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Badanie służy do sprawdzenia, czy w kleszczu usuniętym z miejsca wkłucia znajduje się DNA bakterii wywołujących boreliozę. Wykonanie badania jest rekomendowane szczególnie wtedy, gdy kleszcz był wczepiony w skórę co najmniej przez 24h.

169,00 zł

Badanie przesiewowe metodą NAT umożliwia uzyskanie wiarygodnych wyników już po 7 dniach od momentu kontaktu z wirusem HIV lub HCV oraz po 2 tygodniach od kontaktu z HBV.

299,00 zł

Oferowane badanie pozwala na różnicowanie zakażeń spowodowanych wirusem grypy A, B od zakażeń wirusem RSV.
Grypa jest najpowszechniej występującą chorobą wirusową na świecie, a zapadalność na nią jest bardzo duża bez względu na wiek, płeć czy rasę. Przenoszenie wirusa grypy i RSV…

266,00 zł
Badanie realizowane tylko w określonych punktach
Wybierz punkt pobrań

Zestaw badań oferowanych w panelu pozwala na wykrycie obecności  materiału genetycznego pięciu najczęściej spotykanych patogenów, przenoszonych przez kleszcze. Materiałem wykorzystywanym do badania jest kleszcz, usunięty z miejsca wkłucia.

Panel rozszerzony pozwala na oszacowanie ryzyka…

265,00 zł

Oferowane badanie pozwala na różnicowanie zakażeń spowodowanych koronowirusem SARS-CoV-2 od zakażeń wirusem grypy A, B oraz wirusem RSV.
Droga rozprzestrzeniania się wirusów SARS-CoV-2, grypy i RSV oraz sposób zakażenia wykazuje wiele podobieństw. Wirusy przenoszone są drogą kropelkową…

497,00 zł
Badanie realizowane tylko w określonych punktach
Wybierz punkt pobrań

Pakiet zawiera badanie SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR. Badanie stosowane w diagnostyce COVID-19.
Badanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 wykonywane jest wyłącznie w specjalnych punktach wymazowych (w mobilnych punktach typu Drive&Go-Thru oraz w stacjonarnych punktach wymazowych),…

290,00 zł
Badanie realizowane tylko w określonych punktach
Wybierz punkt pobrań
BADANIA WYSYŁKOWE

W ramach badania oceniana jest obecność DNA bakterii wywołujących boreliozę w kleszczu, usuniętym z miejsca wkłucia, pobranym do specjalnego zestawu transportowego.

Badanie wykonywane jest techniką Real Time PCR i wykrywa obecność DNA krętków z gatunków Borrelia, wywołujących boreliozę,…

Badanie wysyłkowe
169,00 zł

Badanie umożliwia wykrywanie i identyfikację 23 gatunków dermatofitów, 3 gatunków drożdżaków i 3 gatunków grzybów pleśniowych na podstawie obecności ich materiału genetycznego (DNA) w próbce. Badanie jest realizowane w wygodnej formie wysyłkowej, umożliwiającej pobranie materiału w…

Badanie wysyłkowe
425,00 zł

Panel infekcji układu pokarmowego, 6 patogenów (pierwotniaki), met. real-time PCR, jakościowo

Badanie pozwala na wykrycie w jednej próbce kału DNA 6 patogenów stanowiących częstą przyczynę infekcji przewodu pokarmowego.
Czułość badania przewyższa standardowe badanie mikroskopowe…

Badanie wysyłkowe
349,00 zł

Badanie pozwala na wykrycie materiału genetycznego 14 genotypów wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) o wysokim ryzyku onkogennym: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 i 68 w badanej próbce.

Badanie wysyłkowe
179,00 zł