KATALOG BADAŃ


Gastroenterologia

Gastroenterologia jest dziedziną medycyny, zajmującą się dolegliwościami narządów i gruczołów, wchodzących w skład układu pokarmowego: przełyku, żołądka, jelit, trzustki, wątroby i dróg żółciowych. Do postawienia właściwej diagnozy u niektórych pacjentów, może być konieczne wykonanie odpowiednich badań genetycznych. Badania genetyczne w gastroenterologii są wykorzystywane przede wszystkim w diagnostyce choroby Gilberta, hemochromatozy, uwarunkowanych genetycznie postaci cukrzycy, chorób trzustki, jelit i żołądka oraz nietolerancji pokarmowych (np. celiakii). Testy genetyczne pełnią również ważną rolę jako badania profilaktyczne, u osób w rodzinie których występowały przypadki rodzinnych postaci nowotworów jelita grubego i innych części układu pokarmowego. Wczesne wykrycie zwiększonych predyspozycji genetycznych do rozwoju nowotworów, jeszcze przed pojawieniem się jakichkolwiek oznak choroby, pozwala na wprowadzenie działań profilaktycznych, w tym zmianę stylu życia i stosowanej diety. Profilaktyka pozwala na obniżenie ryzyka, a także na wczesne wykrycie ewentualnej choroby i zwiększenie szansy pacjenta na skuteczne leczenie.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Badanie pozwala na wykrycie mutacji A150P i A175D w genie aldolazy B (ALDOB), będących przyczyną fruktozemii wrodzonej.

275,00 zł

Badania, wchodzące w skład pakietu obejmują analizę trzech mutacji w genie NOD2/CARD15: 3020insC (c.3019dupC; (p.Leu1007Profs), p.Arg702Trp, p.Gly908Arg.

 

440,00 zł

Panel GENOdiagDIETA – geny nietolerancji pokarmowych oferuje oznaczenie polimorfizmów w wybranych genach odpowiedzialnych z przemiany metaboliczne.
Pozwala to na ustalenie ryzyka genetycznie uwarunkowanych nietolerancji wybranych składników diety.
 
Badanie obejmuje oznaczenie polimorfizmów…

941,00 zł

Panel GENOdiagDIETA pełny profil nutrigenetyczny oferuje oznaczenie polimorfizmów w genach związanych z poszczególnymi obszarami metabolizmu:

• w genach  metabolizmu i otyłości (FTO,FABP2, PPARAY, Apo, ADRB3)– odpowiadających za metabolizm węglowodanów i lipidów, a także predyspozycje…

1947,00 zł

Hemochromatoza jest chorobą wywołaną nadmiernym wchłanianiem żelaza  przewodu pokarmowego i jego gromadzeniem w narządach (wątrobie, trzustce, sercu, stawach) i innych tkankach.
Badanie w kierunku hemochromatozy dedykowane jest dla:

osób, u których w rodzinie występowały przypadki mutacji…

359,00 zł

Badania wchodzące w skład pakietu pozwalają na analizę predyspozycji genetycznych do nietolerancji pokarmowych określonych składników diety: glutenu, laktozy i fruktozy w ramach jednego testu i pojedynczego pobrania materiału.

689,00 zł

Zespół Gilberta to niezagrażająca życiu choroba genetyczna, która występuje u ok. 3-10% polskiej populacji i objawia się żółtaczką, będącą skutkiem okresowego wzrostu stężenia bilirubiny we krwi.

229,00 zł
BADANIA WYSYŁKOWE

Dedykowany dla:

osób, które uzyskały podwyższony wynik bilirubiny we krwi, przy prawidłowym poziomie innych parametrów prób wątrobowych (ALT, AST, GGTP),
diagnozowanych w kierunku chorób wątroby,
osób, które mają objawy żółtaczki,
osób, które mają w rodzinie stwierdzone przypadki…

Badanie wysyłkowe
249,00 zł

Badanie pozwala ocenić genetyczne predyspozycje pacjenta do rozwoju celiakii.

Badanie wysyłkowe
280,00 zł

Badania wchodzące w skład pakietu pozwalają na analizę predyspozycji genetycznych do nietolerancji pokarmowych określonych składników diety: glutenu, laktozy i fruktozy w ramach jednego testu i pojedynczego pobrania materiału.

Badanie wysyłkowe
710,00 zł