KATALOG BADAŃ


Okulistyka

Badania genetyczne są przyszłością okulistyki. Stanowi ona, drugą po neurologii, dziedzinę medycyny, w której występuje najwięcej chorób uwarunkowanych genetycznie. Obecnie znanych jest już blisko 1200 genetycznych chorób oczu. Ich objawy mogą być bardzo do siebie podobne, dlatego do postawienia właściwego rozpoznania niezbędna jest odpowiednia diagnostyka. Badania genetyczne w okulistyce umożliwiają wczesne wykrycie chorób genetycznych oczu i wprowadzenie odpowiedniego leczenia. Dzięki wynikom badań genetycznych możliwe jest szybkie rozpoczęcie terapii, która jest w stanie uchronić pacjentów okulistycznych przed stopniowym uszkodzeniem nerwu wzrokowego, rozwijającym się np. w jaskrze. Badania genetyczne umożliwiają również wykrycie niekorzystnych wariantów genetycznych, zwiększających ryzyko zachorowania na niektóre z chorób oczu, np. zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (age-related macular degeneration - AMD). Osoby, które wiedzą o posiadanej mutacji mają szansę na wprowadzenie działań obniżających ryzyko zachorowania- ograniczenie ekspozycji na niekorzystne czynniki zewnętrzne oraz regularne wykonywanie badań profilaktycznych. Badania genetyczne w okulistyce pozwalają także na określenie możliwego przebiegu choroby oczu i przygotowanie pacjenta na nadchodzące objawy. Wyniki badań genetycznych mogą również służyć do oszacowania ryzyka wystąpienia choroby u potomstwa pacjenta.
Wybierz swój punkt pobrań