KATALOG BADAŃ


Choroby sercowo-naczyniowe

Badania genetyczne w kardiologii znajdują zastosowanie nie tylko w diagnostyce wrodzonych wad serca, ale także w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych i w medycynie spersonalizowanej- czyli terapii zaprojektowanej pod kątem indywidualnych potrzeb i uwarunkowań pacjenta. Badania genetyczne w kardiologii pomagają w diagnozie dziedzicznych chorób sercowo-naczyniowych, np. hipercholesterolemii rodzinnej, genetycznie uwarunkowanej nadkrzepliwości, kardiomiopatii, arytmii, nadciśnienia płucnego, czy też genetycznie uwarunkowanych chorób tkanki łącznej (np. zespołu Marfana). Badania genetyczne u pacjentów kardiologicznych powinny być wykonywane w określonych sytuacjach klinicznych, poprzedzonych konsultacją lekarską i odpowiednim wywiadem rodzinnym. Profilaktyczne badania genetyczne są natomiast rekomendowane dla pacjentów z problemami kardiologicznymi oraz dla osób, które nie obserwują niepokojących objawów, jednak miały w rodzinie powtarzające się przypadki choroby zakrzepowo-zatorowej, kardiomiopatii, tętniaków i rozwarstwień aorty oraz hipercholesterolemii. Wyniki badań genetycznych, szczególnie tych wykonywanych u niemowląt i dzieci (np. test Infano), pozwalają na określenie ryzyka wystąpienia uwarunkowanych genetycznie chorób sercowo-naczyniowych oraz na wczesne wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych. Pacjenci przyjmujący lub planujący rozpoczęcie terapii niektórymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze (takimi jak losartan lub metoprolol) oraz lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną lub klopidogrelem) również powinni rozważyć wykonanie badań genetycznych, pod kątem metabolizmu tych leków przez organizm. Informacje uzyskane w ten sposób pozwalają na dobranie odpowiedniego rodzaju oraz dawki leku, a tym samym na zwiększenie skuteczności leczenia i zmniejszenie ryzyka jego skutków ubocznych.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Badania genetyczne wchodzące w skład pakietu zawierają analizę dwóch najważniejszych mutacji, związanych z podwyższonym ryzykiem nadkrzepliwości (trombofilii) wrodzonej i powstawania zakrzepów krwi.

285,00 zł

Badania genetyczne wchodzące w skład rozszerzonego pakietu w kierunku zakrzepicy zawierają analizę sześciu najważniejszych mutacji, o udowodnionym związku z podwyższonym ryzykiem powstawania zakrzepów krwi oraz występowaniem nadkrzepliwości wrodzonej (inaczej trombofilii wrodzonej) w polskiej populacji.

495,00 zł

Hipercholesterolemia rodzinna to choroba genetyczna w której obserwuje się zaburzenia gospodarki lipidowej, przede wszystkim wzrost stężenia cholesterolu LDL, a czasami również cholesterolu całkowitego, co prowadzi u chorych do przyspieszonego rozwoju miażdżycy i jej powikłań, takich jak:…

2290,00 zł

Badanie WES CARDIO to wsparcie w procesie diagnostycznym oraz profilaktyce chorób układu krążenia.
Badanie CARDIO WES dedykowane jest dla:

Pacjentów, u których zdiagnozowano chorobę układu krążenia, lecz przebieg choroby jest niestandardowy lub brak jest efektów stosowanego leczenia.
Pacjentów,…

4700,00 zł
BADANIA WYSYŁKOWE

Badania genetyczne wchodzące w skład rozszerzonego pakietu w kierunku zakrzepicy zawierają analizę sześciu najważniejszych mutacji, o udowodnionym związku z podwyższonym ryzykiem powstawania zakrzepów krwi oraz występowaniem nadkrzepliwości wrodzonej (inaczej trombofilii wrodzonej) w polskiej populacji.

Badanie wysyłkowe
520,00 zł
BADANIA

CADASIL – mózgowa arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią . Analiza sekwencji kodującej genu NOTCH3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.

Choroby małych naczyń mózgowych (CSVD). Analiza sekwencji kodującej 6 genów związanych z występowaniem CSVD (w tym z CADASIL, CARASIL): NOTCH3, COL4A1, COL4A2, GLA, HTRA1 i TREX1, met. NGS. Badanie niezbędne dla ostatecznego rozpoznania i różnicowania chorób małych naczyń mózgowych.

Czynnik V Leiden. Badanie mutacji czynnika V Leiden metodą PCR. Badanie określa predyspozycje genetyczną do nadkrzepliwości związanej z mutacją Leiden w genie F5 kodującym czynnik V.