KATALOG BADAŃ


Ginekologia - niepłodność

Niepłodność jest problemem, z którym boryka się blisko 2 mln par w Polsce. O niepłodności mówi się w momencie, gdy para ma problemy z poczęciem dziecka, pomimo regularnego współżycia, bez używania środków antykoncepcyjnych, co najmniej przez rok. Aby móc skutecznie leczyć niepłodność, konieczne jest właściwe zdiagnozowanie czynników, które są jej powodem. W tym celu wykonuje się zarówno badania obrazowe, jak i badania laboratoryjne. Wśród przyczyn niepłodności wymienia się m.in. czynniki środowiskowe, wady w budowie układu moczowo- płciowego, infekcje, choroby ogólnoustrojowe, takie jak np. cukrzyca, czy choroby sercowo-naczyniowe, zaburzenia hormonalne oraz czynniki genetyczne. Zaburzenia genetyczne, prowadzące do niepłodności, mogą dotyczyć zarówno całych chromosomów- wówczas mówimy o aberracjach chromosomowych, jak i tylko ich fragmentów lub pojedynczych genów. Badania genetyczne, którym powinni poddać się obydwoje z potencjalnych rodziców, pozwalają na wykrycie zmian w materiale genetycznym oraz ocenę ich zakresu. Dzięki wynikom badań genetycznych możliwe jest też określenie, czy para ma szansę na zdrowe potomstwo i z jakim prawdopodobieństwem zmiany obecne w DNA rodziców mogą zostać przekazane dziecku. Wskazaniem do wykonania badań genetycznych powinny być m.in.: obecność chorób genetycznych w rodzinie jednego z partnerów, nieprawidłowy przebieg dojrzewania płciowego, przypadki poronień lub martwych urodzeń, wcześniejsze urodzenie dziecka z wadami rozwojowymi lub chorobami genetycznymi i podejrzenie choroby genetycznej u jednego z rodziców.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Badanie antygenu zgodności tkankowej HLA-C ma na celu sprawdzenie, czy problemy pary z zajściem w ciążę lub z nawracającymi poronieniami spowodowane są tzw. „niepłodnością immunologiczną”.
 
 
Rola antygenów zgodności tkankowej HLA- C w organizmie
HLA-C są to antygeny zgodności…

490,00 zł

Genotypowanie KIR jest badaniem dedykowanym dla kobiet borykających się z problemem niepłodności, poronień czy nieudanych zapłodnień przy pomocy metody in vitro. Badanie KIR polega na analizie DNA w kierunku nieprawidłowości układu immunologicznego. 
 
 
Badanie KIR – co to jest?
KIR…

590,00 zł

Oznaczanie profilu KIR oraz genotypu HLA-C pozwala na wykrycie predyspozycji genetycznych do „niepłodności immunologicznej” czy do nieprawidłowego przebiegu ciąży. Wynik badania może dać wskazówkę czy układ immunologiczny matki, a w szczególności komórki limfocytów NK (natural killer)…

1049,00 zł

Badania wchodzące w skład pakietu służą do diagnozy genetycznych przyczyn męskiej niepłodności.

1261,00 zł

Zestaw badań oferowanych w ramach pakietu obejmuje analizę regionu AZF chromosomu Y oraz 7 mutacji w genie CFTR:  F508del, R117H, CFTRdel2,3, G550D, G542X, IVS8-T + (TG)n, D1152H.
Badania te, wraz z badaniem cytogenetycznym kariotypu (którego ten pakiet nie obejmuje), zalecane są przez Polskie…

795,00 zł
BADANIA WYSYŁKOWE

Badanie pozwalające ustalić genetyczną przyczynę męskiej niepłodności jest ważne przede wszystkim dla par starających się o dziecko i borykających się z problemem niepłodności.

Badanie wysyłkowe
815,00 zł
BADANIA

Jakościowa i ilościowa analiza chromosomów, mająca zastosowanie w diagnostyce niepłodności, poronień, przed IVF, jak również w diagnostyce wad rozwojowych i zaburzeń wzrostu i pokwitania.

Niepłodność męska – badanie genu CFTR (1 mutacja F508del). Badanie diagnostyczne w kierunku mukowiscydozy oraz w różnicowaniu przyczyn niepłodności męskiej.

Niepłodność męska – badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji + polimorfizm IVS8Tn). Identyfikacja mutacji w genie CFTR odpowiedzialnych za niepłodność męską.