KATALOG BADAŃ


Choroby rzadkie

Choroby rzadkie, są to choroby, których częstość występowania wynosi mniej niż 1 przypadek na 2000 osób. Choroby rzadkie są najczęściej chorobami o podłożu genetycznym i powodują przewlekłą niepełnosprawność, a także zagrożenie życia chorego. Diagnostyka chorób rzadkich jest procesem trudnym i złożonym i zazwyczaj wymaga wykonania badań genetycznych, ponieważ blisko 80% chorób rzadkich ma podłoże genetyczne. Testy genetyczne są więc niezbędne, do postawienia jednoznacznego rozpoznania i opracowania najlepszej ścieżki leczenia i terapii wspomagającej. Część chorób rzadkich może być wykryta już na wczesnym etapie życia dziecka, dzięki przesiewowym badaniom genetycznym noworodków i niemowląt, takim jak test Infano. Wykrycie wrodzonych chorób genetycznych, na etapie gdy nie dają one jeszcze żadnych widocznych objawów, w części przypadków pozwala na uchronienie dziecka przed ich groźnymi dla życia i zdrowia konsekwencjami. W przypadku, gdy wyniki badań genetycznych wykrywają jedną z chorób rzadkich, zaleca się wykonanie badań profilaktycznych także u krewnych chorego. Przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki genetycznej pozwala uzyskać niezbędną wiedzę na temat zdrowia swojego i swoich bliskich. Osoby potrzebują fachowej pomocy podczas diagnozowania rzadkich schorzeń, zachęcamy również do skorzystania z konsultacji z lekarzem genetykiem, którą można przeprowadzić on-line poprzez portal medyczny nowagenetyka.pl.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Infano jest genetycznym badaniem profilaktycznym, wykrywającym 74 choroby wieku dziecięcego (w tym SMA), uwarunkowane genetycznie. Badanie jest przeznaczone dla wszystkich noworodków i niemowląt w pierwszych dniach życia oraz dzieci, u których występują trudne do zdiagnozowania objawy chorobowe.

2999,00 zł
BADANIA

CADASIL – mózgowa arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią . Analiza sekwencji kodującej genu NOTCH3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.

Charcot-Marie-Tooth choroba, CMT1A, CMT1B oraz X-CMT – test MLPA. Diagnostyka choroby Charcot-Marie-Tooth typów CMT1A, CMT1B oraz X-CMT metodą MLPA.

Choroba Charcot-Marie-Tooth. Ilościowa identyfikacja metodą MLPA mutacji odpowiedzialnych za rozwój CMT. Badanie przydatne w molekularnej diagnostyce i terapii CMT.

Choroba Pompego. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GAA z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. Genetyczna diagnostyka choroby Pompego.

Dystrofia mięśniowa Duchenne-Beckera. Genetyczna diagnostyka dystrofii mięśniowej Duchenne’a i Beckera. Wykrywanie zmian (duplikacje i delecji) metodą  MLPA.