KATALOG BADAŃ


Ginekologia - poronienia

Poronienia samoistne zdarzają się nawet w około 10-15% rozpoznanych ciąż, najczęściej w pierwszym trymestrze ciąży. Sytuacja ta jest często dramatem dla rodziców dziecka, którzy zadają sobie pytanie co było jej przyczyną i czy istniała możliwość, aby jej uniknąć, a także czy nie powtórzy się ona w przyszłości. W takim momencie z pomocą może przyjść badanie genetyczne materiału z poronienia, które pozwala na ustalenie, co było przyczyną utraty ciąży. Szacuje się, że ok. 60% poronionych samoistnie płodów posiada aberrację chromosomową, czyli nieprawidłową liczbę lub strukturę jednego z chromosomów i to właśnie one stanowią najczęstszą przyczynę obumarcia ciąży. Do wykrycia aberracji chromosomowej konieczne jest wykonanie badania genetycznego materiału z poronienia, które pozwala na szybkie ustalenie przyczyny utraty ciąży i wskazuje lekarzowi ginekologowi kierunek dalszych badań diagnostycznych. Badanie materiału z poronienia umożliwia także oszacowanie szans na utrzymanie kolejnej ciąży oraz wskazanie rodzin ze zwiększonym ryzykiem chorób i wad genetycznych. Badanie materiału z poronienia, jest możliwe zarówno jeżeli doszło do niego w warunkach szpitalnych, jak i wtedy, gdy nastąpiło ono poza placówką służby zdrowia. Badanie to jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne u wszystkich par borykających się z problemem nawracających poronień.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Badanie pozwala na ocenę kariotypu, czyli analizę liczby i struktury wszystkich chromosomów, wykrycie aberracji oraz mikroaberracji chromosomowych za pomocną metody mikromacierzy klinicznej- aCGH (z ang. array Comparative Genome Hybridization).

 

 

1690,00 zł

Badania wchodzące w skład pakietu obejmują analizę 6 mutacji w genach kodujących białka uczestniczące w procesach krzepnięcia krwi:  mutację czynnika V Leiden, mutację 20210 G-A genu protrombiny, polimorfizm czynnika V R2, mutacje C677T i A1298C w genie MTHFR oraz polimorfizm 4G/5G w genie PAI-1 (SERPINE1).

495,00 zł
BADANIA WYSYŁKOWE

Badania wchodzące w skład pakietu obejmują analizę 6 mutacji w genach kodujących białka uczestniczące w procesach krzepnięcia krwi:  mutację czynnika V Leiden, mutację 20210 G-A genu protrombiny, polimorfizm czynnika V R2, mutacje C677T i A1298C w genie MTHFR oraz polimorfizm 4G/5G w genie PAI-1 (SERPINE1).

Badanie wysyłkowe
520,00 zł
BADANIA

Czynnik V Leiden. Badanie mutacji czynnika V Leiden metodą PCR. Badanie określa predyspozycje genetyczną do nadkrzepliwości związanej z mutacją Leiden w genie F5 kodującym czynnik V.

Jakościowa i ilościowa analiza chromosomów, mająca zastosowanie w diagnostyce niepłodności, poronień, przed IVF, jak również w diagnostyce wad rozwojowych i zaburzeń wzrostu i pokwitania.

Diagnostyka nadkrzepliwości wrodzonej. Oznaczanie mutacji czynnika V Leiden i mutacja 20210 G-A genu protrombiny. Test przeznaczony do oceny predyspozycji  do żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Nadkrzepliwość panel rozszerzony. Badanie przydatne w diagnostyce genetycznej nadkrzepliwości (trombofili wrodzonej) wpływającej na ryzyko chorób zakrzepowych, patologii ciąży i samoistnych poronień.

Polimorfizm4g/5g w genie PAI-1 (SERPINE1). Badanie stosowane w diagnozowaniu predyspozycji do chorób sercowo-naczyniowych i powikłań położniczych.