Badanie materiału z poronienia pozwala na ustalenie jego przyczyny, a tym samym pozwala lekarzowi nakreślić kierunek dalszej diagnostyki. Informacje wynikające z analizy genetycznej materiału poronnego stanowią czynnik rokowniczy utrzymania kolejnej ciąży.

Mikromacierz kliniczna aCGH

Rekomendowana metoda oparta na nowoczesnych osiągnięciach technologicznych, która umożliwia jednoczasową analizę całego materiału genetycznego z wysoką rozdzielczością. Zastosowanie mikromacierzy pozwala na skuteczne wykrywanie:

  • wszystkich abberacji liczbowych wszystkich chromosomów,
  • niezrównoważonych aberracji struktury wszystkich chromosomów,
  • submikroskopowych zmian genomowych: mikrodelecji i mikroduplikacji,
  • określenie płci płodu.

QF-PCR (X, Y, 13, 16, 18, 21, 22)

Badanie, które pozwala na wskazanie nieprawidłowości liczbowych wybranych chromosomów będących przyczyną najczęściej występujących zaburzeń m.in. zespołu Downa, zespołu Edwardsa, zespołu Patau, nieprawidłowości
w zakresie liczby chromosomów płci np. zespół Turnera, oraz określenie płci płodu.