KATALOG BADAŃ


Profilaktyka

Badania genetyczne nie służą tylko do diagnozowania chorób genetycznych. Duża pula testów genetycznych znajduje również zastosowanie w profilaktyce, m. in. w wykrywaniu podwyższonych predyspozycji do chorób nowotworowych, otyłości, schorzeń sercowo-naczyniowych, czy nadkrzepliwości wrodzonej. Osoby zdrowe, które jeszcze nie obserwują u siebie żadnych objawów choroby, dzięki wykonaniu profilaktycznych badań genetycznych, mogą zyskać szansę, aby dzięki wprowadzeniu odpowiednich działań profilaktycznych, ustrzec się przed jej rozwojem. Wykrycie zwiększonych predyspozycji genetycznych do określonych chorób, daje pacjentom czas na wprowadzenie zmian w prowadzonym dotychczas trybie życia i regularne wykonywanie badań profilaktycznych. W skład profilaktycznych badań genetycznych wchodzą także badania nutrigenetyczne, które pozwalają na dobranie odpowiedniej, spersonalizowanej diety, dopasowanej do uwarunkowanego przez czynniki genetyczne, metabolizmu różnych składników odżywczych.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Badanie predyspozycji sportowych AthletiSIGN to zaawansowane profilowanie genetyczne, z unikalnym w skali globalnej algorytmem sztucznej inteligencji do analizy wzajemnych oddziaływań poszczególnych genów.
 
Kto powinien wykonać badanie genetyczne predyspozycji sportowych?
Badanie AthletiSIGN…

1999,00 zł

Badanie umożliwia określenie predyspozycji do tycia i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki.
Gen podatności na otyłość – FTO (ang. Fat Mass- and Obesity- Associated Gene) – polimorfizm rs9939609. Gen FTO jest jednym z najlepiej przebadanych genów związanych z otyłością. Udowodniono,…

198,00 zł

Ponad 80% dzieci z zaburzeniami genetycznymi to dzieci osób, które nie mają historii zachorowań w rodzinie, ani nie wykazują objawów choroby. Większość z nas jest nosicielami kilku recesywnych chorób genetycznych, nie zdając sobie z tego sprawy. Jeżeli oboje rodzice są nosicielami patogennego…

5190,00 zł

Ponad 80% dzieci z zaburzeniami genetycznymi to dzieci osób, które nie mają historii zachorowań w rodzinie, ani nie wykazują objawów choroby. Większość z nas jest nosicielami kilku recesywnych chorób genetycznych, nie zdając sobie z tego sprawy. Jeżeli oboje rodzice są nosicielami patogennego…

5000,00 zł

Ponad 80% dzieci z zaburzeniami genetycznymi to dzieci osób, które nie mają historii zachorowań w rodzinie, ani nie wykazują objawów choroby. Większość z nas jest nosicielami kilku recesywnych chorób genetycznych, nie zdając sobie z tego sprawy. Jeżeli oboje rodzice są nosicielami patogennego…

3690,00 zł

Ponad 80% dzieci z zaburzeniami genetycznymi to dzieci osób, które nie mają historii zachorowań w rodzinie, ani nie wykazują objawów choroby. Większość z nas jest nosicielami kilku recesywnych chorób genetycznych, nie zdając sobie z tego sprawy. Jeżeli oboje rodzice są nosicielami patogennego…

3550,00 zł
BADANIA WYSYŁKOWE

Badanie pozwala określić zwiększone ryzyko otyłości i chorób z nią związanych poprzez ocenę polimorfizmu genu FTO. Wynik testu pozwala opracować spersonalizowaną dietę i zmniejszyć ryzyko chorób prowadzących do otyłości.

Badanie wysyłkowe
198,00 zł

Badanie predyspozycji sportowych AthletiSIGN to zaawansowane profilowanie genetyczne z unikalnym w skali globalnej algorytmem sztucznej inteligencji do analizy wzajemnych oddziaływań poszczególnych genów.
Każda trenująca osoba posiada inny potencjał sportowy, niemożliwe jest zatem stworzenie…

Badanie wysyłkowe
1999,00 zł