KATALOG BADAŃ


Tętniaki i malformacje naczyniowe

Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
BADANIA

Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej (TAAD). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej 9 genów: ACTA2, COL3A1, FBN1, SMAD3, MYLK, MYH11, TGFB2, TGFBR2, TGFBR1, met. NGS. Badanie oparte na metodzie sekwencjonowania nowej generacji, NGS jest przydatne w rozpoznawaniu rodzinnych tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej.