KATALOG BADAŃ


Choroba Alzheimera i inne otępienia

Choroba Alzheimera jest jednym z najczęściej występujących schorzeń neuropsychiatrycznych. Szacuje się, że u dużej części pacjentów z chorobą Alzheimera do jej powstania przyczyniają się czynniki genetyczne. Jeżeli pierwsze objawy zaczynają pojawiać się przed 55 r.ż., mówimy o chorobie Alzheimera o wczesnym początku, która może być związana m.in. z genami PSEN1, PSEN2 i APP. U osób z późniejszym początkiem choroby wskazane jest natomiast oznaczenie polimorfizmu w genie APOE4. Badania genetyczne przyczyniają się do szybszego postawienia rozpoznania i pozwalają także na wykrycie osób o zwiększonych predyspozycjach do zachorowania, u których nie pojawiły się jeszcze pierwsze objawy demencji. Badania genetyczne w kierunku predyspozycji do choroby Alzheimera są zalecane osobom, w rodzinie których występowały przypadki zachorowań w co najmniej trzech pokoleniach lub zaobserwowały u siebie niepokojące objawy, takie jak zaburzenia pamięci, trudności w dobieraniu słów, zaburzenia wzroku lub słuchu, czy problemy z wykonywaniem standardowych ruchów.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
BADANIA

Apo E,  genetyczna ocena skłonności do wystąpienia Alzheimera/dziedzicznej skłonności do miażdżycy, met. PCR.

Choroba Alzheimera. Analiza sekwencji kodującej genów PSEN1, PSEN2, APP, GRN, TREM2 i SORL1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. Badanie diagnostyczne i prognostyczne w chorobie Alzheimera.