KATALOG BADAŃ


Nowotwory tarczycy i układu endokrynnego

Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
BADANIA

RET – badanie mutacji w genie RET stosowane w celu określenie obciążenia wrodzoną mutacją genu RET. W badaniu identyfikowane są mutacje germinalne zlokalizowane w eksonach 10, 11, 13, 14, 15 i 16 genu RET.