KATALOG BADAŃ


Infekcje układu oddechowego

Infekcje układu oddechowego mogą mieć podłoże wirusowe lub bakteryjne. W zależności od tego, jaki czynnik jest przyczyną zakażenia, podejmowana jest decyzja o rodzaju stosowanej terapii. Infekcje wirusowe nie powinny być leczone antybiotykami, gdyż są one wtedy nieefektywne, z kolei w przypadku zakażeń bakteryjnych włączenie antybiotykoterapii jest w wielu przypadkach nieodzowne. Źródłem infekcji wirusowych występujących przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym są nie tylko koronawirusy i wirusy grypy, ale także inne gatunki, np. z rodzin rinowirusów, czy adenowirusów. Podstawą rozpoznania czynnika wywołującego zakażenie jest wykonanie badania molekularnego metodą Real Time PCR, pozwalające na wykrycie i identyfikację takich wirusów jak: Influenza A virus (Flu A), Influenza B virus (Flu B), Metapneumovirus (MPV), Respiratory syncytial virus A/B (RSV), Parainfluenza virus 1/2/3/4 (PIV), Adenovirus A/B/C/D/E (AdV), Rhinovirus A/B/C (HRV), SARS-CoV-2. Materiałem do badania jest wymaz z gardła lub nosogardzieli, z którego izolowany jest materiał genetyczny wirusa. 
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
BADANIA

Adenowirus (ADV) DNA met. real time PCR, jakościowo.
ysoce czuły test  stosowany w diagnostyce zakażeń ludzkimi adenowirusami (ADV, HAdV).

Chlamydia pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo. Identyfikacja  Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae w wymazie z górnych dróg oddechowych. Badanie przydatne w diagnostyce zakażenia dróg oddechowych.

Grypa A, B oraz RSV met. Real Time RT-PCR. Identyfikacja RNA wirusów grypy A i  B oraz syncytialnego wirusa nabłonka oddechowego (RSV), przydatna w diagnostyce i różnicowaniu zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych.

Infekcje układu oddechowego, 26 patogenów (wirusy, bakterie), met. Real-Time PCR, jakościowo. Identyfikacja metodą PCR materiału genetycznego 26 patogenów (wirusów i bakterii) powodujących zakażenia dróg oddechowych u ludzi.

Mycoplasma pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo. Badanie wykonywane w diagnostyce różnicowej zakażenia M.pneumoniae. 

SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR. Identyfikacja materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli lub gardła. Molekularne badanie genetyczne przydatne w diagnostyce COVID-19.