KATALOG BADAŃ


Onkologia

Liczba osób chorujących na nowotwory w Polsce w ciągu ostatnich trzydziestu lat, uległa podwojeniu. Przyczyn wzrostu zachorowań upatruje się zarówno w zmianach demograficznych, jak i zwiększonym narażeniu na czynniki ryzyka, takie jak zanieczyszczenie powietrza, dym tytoniowy, nieprawidłowa dieta, brak aktywności fizycznej i otyłość. Oprócz tego, na podwyższenie ryzyka zachorowania mogą również wpływać czynniki genetyczne- mówimy wówczas o rodzinnych lub dziedzicznych rodzajach nowotworów. Jeżeli w rodzinie zdarzały się przypadki raka, warto wykonać profilaktyczne badania genetyczne, które pozwolą na ocenę ryzyka zachorowania. Badania te wykrywają zmiany w genach związanych ze zwiększoną predyspozycją do zachorowania na nowotwory, szczególnie na raka piersi, jajnika, prostaty, jelita grubego, tarczycy, nerki, trzustki lub czerniaka. Poznanie swoich predyspozycji genetycznych pozwala na opracowanie planu odpowiedniej profilaktyki, która ma szansę obniżyć ryzyko zachorowania na raka. Badania genetyczne są zalecane także pacjentom onkologicznym, u których już rozpoznano chorobę. Testy genetyczne wykonywane w tkankach nowotworowych, umożliwiają rozpoznanie rodzaju nowotworu, jego klasyfikację, jak również dobór odpowiedniego leku, dobieranego pod kątem określonych zmian genetycznych. Taka celowana molekularnie terapia może zwiększyć szanse pacjentów onkologicznych na pokonanie choroby i wywoływać mniejsze skutki uboczne, niż standardowa ścieżka leczenia. Wynik badania genetycznego może być także podstawą do zakwalifikowania pacjenta do udziału w badaniach klinicznych nowych leków.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Pakiet profilaktycznych badań genetycznych dla kobiet obejmuje analizę najważniejszych i najczęściej występujących w polskiej populacji mutacji dziedzicznych, o których wiadomo, że powodują zwiększone ryzyko zachorowania na określone typy nowotworów.

1099,00 zł

Pakiet profilaktycznych badań genetycznych dla kobiet obejmuje analizę najważniejszych i najczęściej występujących w polskiej populacji mutacji dziedzicznych, o których wiadomo, że powodują zwiększone ryzyko zachorowania na określone typy nowotworów.

1529,00 zł

Rozszerzony pakiet profilaktycznych badań genetycznych dla mężczyzn obejmuje analizę najważniejszych i najczęściej występujących w polskiej populacji mutacji dziedzicznych, o których wiadomo, że powodują zwiększone ryzyko zachorowania na określone typy nowotworów.

1529,00 zł

Proponowany pakiet obejmuje analizę najważniejszych i najczęściej występujących u mężczyzn dziedzicznych mutacji charakterystycznych dla polskiej populacji, których nosicielstwo koreluje ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na wskazane typy nowotworów.
W skład pakietu podstawowego wchodzi…

1099,00 zł

Badanie ONCO WES ocenia predyspozycje genetyczne do rozwoju chorób nowotworowych.
Badanie genetyczne WES w kierunku raka dedykowane jest dla:

Pacjenta, którego członkowie bliskiej rodziny chorują lub chorowali na chorobę nowotworową.
Pacjenta, który choruje lub w przeszłości chorował na nowotwór,…

4700,00 zł

Badanie metodą NGS, pozwala na pełną analizę sekwencji genów związanych z podwyższonym ryzykiem zachorowania na nowotwór jelita grubego.

2190,00 zł

Zestaw badań wchodzących w skład pakietu umożliwia analizę 16 najczęściej występujących w polskiej populacji mutacji w genie BRCA1 (w tym analizę 5 mutacji zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych).

475,00 zł
BADANIA WYSYŁKOWE

Zestaw badań wchodzących w skład pakietu umożliwia analizę 16 najczęściej występujących w polskiej populacji mutacji w genie BRCA1 (w tym analizę 5 mutacji zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych) oraz jednej mutacji w genie BRCA2, związanych ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi i raka jajnika.

Badanie wysyłkowe
489,00 zł

Badanie genetyczne w kierunku raka jelita grubego
Test genetyczny COLOTECT™ jest nieinwazyjnym, przesiewowym badaniem na raka jelita grubego, który stanowi trzeci najczęściej występujący nowotwór w Polsce. Ryzyko zachorowania na raka jelita grubego wzrasta znacząco po ukończeniu 50. roku…

Badanie wysyłkowe
590,00 zł
BADANIA