KATALOG BADAŃ


Mukowiscydoza

Mukowiscydoza jest to wrodzona, uwarunkowana genetycznie choroba, występująca u ok. 1 na 3500 noworodków w Polsce. Przyczyną mukowiscydozy są mutacje genetyczne genu CFTR, kodującego białko regulujące przepływ jonów chlorkowych przez komórki nabłonka. Natężenie objawów mukowiscydozy zależy przede wszystkim od rodzaju mutacji genu CFTR i może bardzo się różnić u poszczególnych pacjentów. Podstawą rozpoznania mukowiscydozy jest badanie genetyczne, wykrywające mutacje w genie CFTR. Mukowiscydozę można rozpoznać już od 8 do 10 tygodnia ciąży, dzięki badaniom prenatalnym. U dzieci, które już się narodziły można ją wykryć w ramach badań przesiewowych realizowanych u wszystkich noworodków w Polsce. Wyniki badań przesiewowych pozwalają wcześnie zdiagnozować chorobę i wdrożyć leczenie, zwiększając szanse dziecka na prawidłowy rozwój i dłuższe życie. Niestety, badanie przesiewowe w Polsce są oparte głównie na testach biochemicznych, niedających 100% specyficzności wyniku. Aby mieć pewność prawidłowego rozpoznania należy rozszerzyć diagnostykę o badania genetyczne oraz test chlorkowy (potowy), oceniający stężenie jonów chlorkowych w pocie dziecka.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
BADANIA

Mukowiscydoza (CF). Analiza 27 eksonów genu CFTR oraz identyfikacja patogennych wariantów c.54-5940_273+10250del21kb (dele2,3(21kb)) i c.3718-2477C>T (3849+10kbC>T), met. NGS. Badanie wykorzystujące metody sekwencjonowania nowej generacji jest przydatne w diagnostyce i określaniu nosicielstwa mukowiscydozy.

Mukowiscydoza (gen CFTR – 36 mutacji).  Badanie obejmujące zakres mutacji najczęściej występujących w Polsce, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy.

Mukowiscydoza (gen CFTR – mutacja F508del).  Analiza  rzadkich mutacji genu CFTR. Badanie nosicielstwa mutacji odpowiedzialnych za mukowiscydozę; identyfikacja mutacji u osób z podejrzeniem lub rozpoznaniem mukowiscydozy i chorób CFTR-zależnych. 

Mukowiscydoza, mutacje genu CFTR (1779 mutacji), badanie wszystkich eksonów genu CFTR, przydatne również w diagnostyce różnicowej chorób o podobnym do mukowiscydozy spektrum objawów klinicznych.

Niepłodność męska – badanie genu CFTR (1 mutacja F508del). Badanie diagnostyczne w kierunku mukowiscydozy oraz w różnicowaniu przyczyn niepłodności męskiej.