KATALOG BADAŃ


Niepłodność męska

Niepłodność męska, czyli obniżenie płodności, prowadzące do zmniejszenia szansy na posiadanie potomstwa, może dotykać nawet 15% męskiej populacji. W przypadku, gdy para stara się bezskutecznie o zapłodnienie minimum przez rok, wskazane jest wykonanie badań diagnostycznych, w tym także badań genetycznych, u obojga z partnerów. Jeżeli badanie nasienia wskazuje na obniżoną liczbę plemników, należy koniecznie ustalić co jest jej wyjściową przyczyną. Po wykluczeniu innych czynników, warto poszerzyć diagnostykę o badania genetyczne. Testy genetyczne są rekomendowane przede wszystkim dla mężczyzn,w rodzinie których występowały przypadki chorób genetycznych lub wad wrodzonych, a także poronienia, przedwczesne porody i problemy z poczęciem dziecka lub jeśli we wcześniejszych ciążach pojawiały się komplikacje, takie jak np. zatrucie ciążowe, czy niska masa urodzeniowa, a także tych, u których występowały zaburzenia dojrzewania lub wady układu moczowo-płciowego. Do najczęstszych przyczyn genetycznych męskiej niepłodności zalicza się: mutacje genu CFTR oraz genu AR, mikrodelecje chromosomu Y i inne nieprawidłowości chromosomalne, związane z zaburzeniami wytwarzania plemników, czyli spermatogenezy. Badania genetyczne oferowane przez naszą platformę pozwalają nie tylko na ocenę wymienionych zmian, ale także na stwierdzenie, czy mogą one zostać przekazane potomstwu, a jeśli tak, to z jakim prawdopodobieństwem.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Badanie antygenu zgodności tkankowej HLA-C ma na celu sprawdzenie, czy problemy pary z zajściem w ciążę lub z nawracającymi poronieniami spowodowane są tzw. „niepłodnością immunologiczną”.
 
 
Rola antygenów zgodności tkankowej HLA- C w organizmie
HLA-C są to antygeny zgodności…

Oznaczanie profilu KIR oraz genotypu HLA-C pozwala na wykrycie predyspozycji genetycznych do „niepłodności immunologicznej” czy do nieprawidłowego przebiegu ciąży. Wynik badania może dać wskazówkę czy układ immunologiczny matki, a w szczególności komórki limfocytów NK (natural killer)…

Badania wchodzące w skład pakietu służą do diagnozy genetycznych przyczyn męskiej niepłodności.

Zestaw badań oferowanych w ramach pakietu obejmuje analizę regionu AZF chromosomu Y oraz 7 mutacji w genie CFTR:  F508del, R117H, CFTRdel2,3, G550D, G542X, IVS8-T + (TG)n, D1152H.
Badania te, wraz z badaniem cytogenetycznym kariotypu (którego ten pakiet nie obejmuje), zalecane są przez Polskie…

BADANIA WYSYŁKOWE

Badanie pozwalające ustalić genetyczną przyczynę męskiej niepłodności jest ważne przede wszystkim dla par starających się o dziecko i borykających się z problemem niepłodności.

Badanie wysyłkowe
BADANIA

Niepłodność męska – badanie genu CFTR (1 mutacja F508del). Badanie diagnostyczne w kierunku mukowiscydozy oraz w różnicowaniu przyczyn niepłodności męskiej.

Niepłodność męska – badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji + polimorfizm IVS8Tn). Identyfikacja mutacji w genie CFTR odpowiedzialnych za niepłodność męską. 

Niepłodność męska –  delecja sekwencji SRY w chromosomie Y, metodą biologii molekularnej – FISH. Badanie wykonywane w diagnostyce niepłodności męskiej, zaburzeniach cielesno-płciowych i określaniu płci.

Mikrodelecje chromosomu Y (AZF) – badanie podstawowe.  Analiza mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y, przydatna w wyborze  metody wspomaganego rozrodu.