KATALOG BADAŃ


Niepłodność męska

Niepłodność męska, czyli obniżenie płodności, prowadzące do zmniejszenia szansy na posiadanie potomstwa, może dotykać nawet 15% męskiej populacji. W przypadku, gdy para stara się bezskutecznie o zapłodnienie minimum przez rok, wskazane jest wykonanie badań diagnostycznych, w tym także badań genetycznych, u obojga z partnerów. Jeżeli badanie nasienia wskazuje na obniżoną liczbę plemników, należy koniecznie ustalić co jest jej wyjściową przyczyną. Po wykluczeniu innych czynników, warto poszerzyć diagnostykę o badania genetyczne. Testy genetyczne są rekomendowane przede wszystkim dla mężczyzn,w rodzinie których występowały przypadki chorób genetycznych lub wad wrodzonych, a także poronienia, przedwczesne porody i problemy z poczęciem dziecka lub jeśli we wcześniejszych ciążach pojawiały się komplikacje, takie jak np. zatrucie ciążowe, czy niska masa urodzeniowa, a także tych, u których występowały zaburzenia dojrzewania lub wady układu moczowo-płciowego. Do najczęstszych przyczyn genetycznych męskiej niepłodności zalicza się: mutacje genu CFTR oraz genu AR, mikrodelecje chromosomu Y i inne nieprawidłowości chromosomalne, związane z zaburzeniami wytwarzania plemników, czyli spermatogenezy. Badania genetyczne oferowane przez naszą platformę pozwalają nie tylko na ocenę wymienionych zmian, ale także na stwierdzenie, czy mogą one zostać przekazane potomstwu, a jeśli tak, to z jakim prawdopodobieństwem.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Badanie antygenu zgodności tkankowej HLA-C ma na celu sprawdzenie, czy problemy pary z zajściem w ciążę lub z nawracającymi poronieniami spowodowane są tzw. „niepłodnością immunologiczną”.
 
 
Rola antygenów zgodności tkankowej HLA- C w organizmie
HLA-C są to antygeny zgodności…

490,00 zł

Oznaczanie profilu KIR oraz genotypu HLA-C pozwala na wykrycie predyspozycji genetycznych do „niepłodności immunologicznej” czy do nieprawidłowego przebiegu ciąży. Wynik badania może dać wskazówkę czy układ immunologiczny matki, a w szczególności komórki limfocytów NK (natural killer)…

1049,00 zł

Badania wchodzące w skład pakietu służą do diagnozy genetycznych przyczyn męskiej niepłodności.

1261,00 zł

Zapoznajesz się ze stroną pakietu dedykowanego dla mężczyzn. Chcesz kupić badanie dla kobiet kliknij.
Dla kogo dedykowane jest badania genetyczne WES dla par?

Par borykających się z problemem zajścia w ciążę a także niepowodzeń w utrzymaniu ciąży.

4700,00 zł

Według danych literaturowych jedną z głównych przyczyn niemożności posiadania potomstwa przez mężczyzn są czynniki genetyczne.
Zestaw genetycznych badań na niepłodność męską wchodzących w skład pakietu obejmuje analizę regionu AZF chromosomu Y oraz 7 mutacji w genie CFTR:  F508del,…

795,00 zł
BADANIA WYSYŁKOWE

Badanie pozwalające ustalić genetyczną przyczynę męskiej niepłodności jest ważne przede wszystkim dla par starających się o dziecko i borykających się z problemem niepłodności.

Badanie wysyłkowe
815,00 zł
BADANIA

Niepłodność męska – badanie genu CFTR (1 mutacja F508del). Badanie diagnostyczne w kierunku mukowiscydozy oraz w różnicowaniu przyczyn niepłodności męskiej.

Niepłodność męska – badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji + polimorfizm IVS8Tn). Identyfikacja mutacji w genie CFTR odpowiedzialnych za niepłodność męską. 

Niepłodność męska –  delecja sekwencji SRY w chromosomie Y, metodą biologii molekularnej – FISH. Badanie wykonywane w diagnostyce niepłodności męskiej, zaburzeniach cielesno-płciowych i określaniu płci.

Mikrodelecje chromosomu Y (AZF) – badanie podstawowe.  Analiza mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y, przydatna w wyborze  metody wspomaganego rozrodu.