KATALOG BADAŃ


Infekcje wirusowe

Molekularna diagnostyka infekcji wirusowych, wykonywana za pomocą metody PCR, wykazuje się dużą czułością i pozwala na wykrycie obecności patogenów, będących przyczyną zakażenia, nawet w niewielkiej ilości materiału. Badania wykonywane tą metodą są w stanie zastąpić kilka klasycznych testów, umożliwiając wykrycie zarówno wirusów, bakterii, pierwotniaków, jak i pasożytów, w ramach jednego testu. Pozwalają również na diagnostykę infekcji mieszanych, czyli wywołanych przez kilka różnych patogenów jednocześnie. Badania molekularne polegają na wykrywaniu obecności określonego materiału genetycznego w analizowanej próbce, którym jest fragment DNA lub RNA czynnika chorobotwórczego, np. wirusa lub bakterii. Badania molekularne pozwalają na wykrycie obecności czynników chorobotwórczych na najwcześniejszym etapie infekcji, w porównaniu do innych metod badawczych. Badania molekularne pozwalają na zmniejszenie ryzyka wyników fałszywie negatywnych. U ok. 10% nosicieli wirusów we krwi nie występują przeciwciała, a infekcja nie może zostać wykryta metodami immunologicznymi. W takich przypadkach jedynie badania metodami biologii molekularnej pozwalają na prawidłowe zdiagnozowanie zakażenia.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Badanie przesiewowe metodą NAT umożliwia uzyskanie wiarygodnych wyników już po 7 dniach od momentu kontaktu z wirusem HIV lub HCV oraz po 2 tygodniach od kontaktu z HBV.

299,00 zł
BADANIA

CMV (Cytomegalovirus) w moczu met. PCR, jakościowo. Badanie przydatne w diagnostyce zakażenia i reaktywacji zakażenia CMV.

CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, ilościowo. Oznaczenie ilościowe kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) wirusa cytomegalii (CMV) w materiale biologicznym, przydatne w diagnostyce zakażenia wirusem cytomegalii oraz w monitorowaniu leczenia.

 

CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, jakościowo. Oznaczenie jakościowe kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) wirusa cytomegalii (CMV) w materiale biologicznym, przydatne w diagnostyce zakażenia wirusem cytomegalii.

EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, ilościowo. Oznaczenie ilościowe obecności DNA wirusa Epsteina-Barr (EBV) w materiale biologicznym metodą PCR, wykonywane w diagnostyce i monitorowaniu leczenia zakażenia wirusem EBV.

 

EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, jakościowo. Oznaczenie jakościowe  obecności DNA wirusa Epsteina-Barr (EBV) w materiale biologicznym metodą PCR, wykonywane w diagnostyce zakażenia wirusem EBV.

HBV DNA met. real time PCR, ilościowo. Ilościowe oznaczenie kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) w krwi, stosowane w monitorowaniu leczenia przeciwwirusowego.

HBV DNA met. real time PCR, jakościowo. Jakościowe oznaczenie kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) w krwi, stosowane głównie w rozpoznawaniu przebiegającego WZW B. 

HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo. Oznaczenie ilości kopii kwasu rybonukleinowego (RNA) wirusa zapalenie wątroby typu C (HCV) w krwi, przydatne dla  ustalenie poziomu wiremii. 

HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo + genotypowanie.
Określanie genotypu i ilości kopii HCV stosowane w diagnostyce infekcji oraz doborze i monitorowaniu efektywności terapii przeciwwirusowej.