KATALOG BADAŃ


Nieinwazyjne badania prenatalne (NIPT)

Nieinwazyjne testy prenatalne- NIPT (z ang. Noninvasive Prenatal Testing) są to nowoczesne badania prenatalne, oparte na analizie wolnego DNA płodu- cffDNA (ang. cell free fetal DNA), izolowanego z krwi matki, pozwalające na oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia ciężkiej wady genetycznej u dziecka. Umożliwiają one także wczesne wykrycie konfliktu serologicznego oraz określenie płci płodu. Na podstawie analizy cffDNA oceniana jest liczba chromosomów dziecka oraz ich wybrane zaburzenia. Testy NIPT mogą wykrywać m. in.: ryzyko trisomii i monosomii określonych par lub wszystkich chromosomów i aneuploidii chromosomów płci, płeć i status RhD płodu, a także zespoły delecji i duplikacji większe od 7 milionów par zasad. Zakres analizy może się różnić w zależności od producenta testu. Nieinwazyjne badania prenatalne (NIPT) są bezpieczne dla dziecka, jak i przyszłej mamy, a do ich wykonania potrzebne jest jedynie próbka krwi matki. Testy NIPT można przeprowadzić już od 10 tygodnia ciąży, a ich dokładność sięga blisko 99% (odsetek wyników fałszywie dodatnich jest mniejszy niż 0,1%). Nieinwazyjne badania prenatalne (NIPT) pozwalają na określenie wysokiego ryzyka wad wrodzonych z czułością zbliżoną do inwazyjnych badań prenatalnych, wykonywanych w materiale pobranym podczas amniopunkcji lub kordocentezy. Badanie jest rekomendowane dla wszystkich kobiet ciężarnych, bez względu na ich wiek i czynniki ryzyka, szczególnie jeśli wyniki badania USG lub przesiewowych testów biochemicznych wykazały zwiększone ryzyko aberracji chromosomowych lub innej wady płodu.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Badanie SANCO jest nieinwazyjnym całogenomowym, przesiewowym testem prenatalnym, należącym do tzw. testów NIPT (ang. Non-Invasive Prenatal Testing), których czułość ocenia się na wyższą niż innych przesiewowych badań prenatalnych.

1990,00 zł
Badanie realizowane tylko w określonych punktach
Wybierz punkt pobrań
BADANIA

SANCO Test Prenatalny. Nieinwazyjny, całogenomowy, test prenatalny we krwi matki, określający ryzyko obciążenia płodu wadami genetycznymi: trisomiami autosomalnymi 21,18 i 13 oraz mozaikowatością trisomi; aneuploidiami  chromosomów płci: monosomią X i zespołami XXY, XXX, XY; rzadkimi aneuploidiami autosomalnymi; zespołami dużych delecji i duplikacji oraz  określający płeć płodu. Rekomendowany dla ciąż pojedynczych i bliźniaczych.