KATALOG BADAŃ


Badanie materiału poronnego

Badanie materiału poronnego ma na celu ustalenie, czy przyczyną poronienia lub obumarcia ciąży była aberracja chromosomowa płodu. Szacuje się, że aż 60-70% poronionych zarodków posiada aberrację chromosomową i to właśnie ona jest przyczyną utraty ciąży. Badanie materiału poronnego, wraz z badaniami genetycznymi obojga partnerów, pozwala na ustalenie przyczyny poronienia w zdecydowanej większości przypadków. Do wykonania badania materiału z poronienia konieczne jest pobranie fragmentów kosmówki, pępowiny lub przypępowinowych fragmentów łożyska. Materiał biologiczny powinien zostać zabezpieczony w soli fizjologicznej lub bloczku parafinowym. Badanie materiału poronnego może być wykonane za pomocą kilku metod, w tym mikromacierzy klinicznej CGH (aCGH). Metoda mikromacierzy pozwala na analizę całego materiału genetycznego i wykrycie wszystkich aberracji liczbowych oraz niezrównoważonych aberracji strukturalnych, mikrodelecji i mikroduplikacji wszystkich chromosomów oraz na określenie płci płodu. Badanie materiału po poronieniu, wykonywane metodą QF-PCR pozwala natomiast na wykrycie nieprawidłowości liczbowych wybranych chromosomów- tych, które są przyczyną najczęściej występujących chorób genetycznych płodu (takich jak zespół Downa, zespół Patau, zespół Edwardsa, zespół Turnera) oraz na określenie płci płodu.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
BADANIA