KATALOG BADAŃ


Nowotwory układu krwionośnego

Wśród nowotworów układu krwionośnego można wyróżnić około 130 różnych typów i podtypów chorób. Obejmują one zarówno ostre, jak i przewlekłe białaczki, jak również inne choroby rozrostowe układu krwiotwórczego. Ryzyko zachorowania na nowotwory hematologiczne zwiększają również określone predyspozycje genetyczne, np. mutacje w genach takich jak ATM, BLM, NF1, czy TP53. Z tego powodu diagnostyka nowotworów hematologicznych powinna obejmować także badania cytogenetyczne i molekularne. Diagnostyka genetyczna może być nie tylko podstawą rozpoznania nowotworu, ale również określać czynniki ryzyka, decydujące o stopniu złośliwości. Poza badaniami cytogenetycznymi u części chorych zalecane są także badania na obecność ściśle określonych genetycznych mutacji punktowych, odpowiadających za rozwój nowotworu. Służą do tego: metoda FISH, RT-PCR, hybrydyzacja in situ i badania molekularne. Wyniki badań genetycznych mogą być wykorzystywane podczas wybierania ścieżki leczenia, jeżeli istnieje możliwość dostosowania terapii do indywidualnych uwarunkowań danego pacjenta. W ciągu ostatnich kilkunastu lat odkryto wiele znaczących zaburzeń genetycznych, związanych z nowotworami układu krwiotwórczego, które przyczyniły się do zdefiniowania nowych jednostek chorobowych oraz określenia nowych kryteriów diagnostycznych już istniejących chorób.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
BADANIA

Badanie mutacji w eksonie 9 genu CALR. Badanie stosowane w diagnostyce i określaniu rokowań u chorych na nowotwory  mieloproliferacyjne.

Mutacja w eksonie 12 genu JAK2. Badanie stosowane w diagnostyce czerwienicy prawdziwej, nadpłytkowości samoistnej i nowotworów mieloproliferacyjnych.