KATALOG BADAŃ


Nowotwory układu pokarmowego

Nowotwory układu pokarmowego jest to grupa chorób nowotworowych, zlokalizowanych w obrębie przewodu pokarmowego, takich jak: rak przełyku, rak żołądka, rak trzustki, rak wątroby, rak pęcherzyka żółciowego, rak jelita cienkiego, rak jelita grubego i rak odbytnicy. Najczęstszym rodzajem raka przewodu pokarmowego jest rak jelita grubego, który może powstawać na podłożu chorób dziedzicznych, takich jak rodzinna polipowatość gruczolakowa, czy zespół Lyncha. Szacuje się, że ok. 10-30% nowotworów układu pokarmowego jest związane z genetycznymi predyspozycjami do zachorowania. Wśród genów, których mutacje wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworu wymienia się m.in.: gen APC, MSH1 i MLH2, CDH1, CHEK2, MSH6 czy TP53. Badania genetyczne, wykrywające takie zmiany są wykorzystywane zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu onkologicznym. Terapie celowane molekularnie- czyli leczenie projektowane na podstawie indywidualnych cech nowotworu, określanych na podstawie badań genetycznych i molekularnych- często znacznie zwiększają szanse pacjenta na wyleczenia. Z kolei profilaktyczne badania genetyczne, wykonywane u osób zdrowych, pozwalają na wprowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych, zmniejszających ryzyko zachorowania u osób obciążonych niekorzystnymi mutacjami genowymi.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
POPULARNE BADANIA I PAKIETY

Badanie metodą NGS, pozwala na pełną analizę sekwencji genów związanych z podwyższonym ryzykiem zachorowania na nowotwór jelita grubego.

2190,00 zł
BADANIA

CDH1, e-kadheryna, met. biologii molekularnej. Badanie mutacji w genie CDH1 przydatne w ocenie ryzyka wystąpienia określonych rodzajów nowotworów, zwłaszcza  raka piersi typu zrazikowego i raka żołądka typu rozlanego. 

Nowotwór żołądka – postać rozlana. Analiza sekwencji kodującej genu CDH1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. Badanie przydatne w określeniu ryzyka rozwoju dziedzicznego rozlanego raka żołądka (HDGC) i zrazikowatego raka piersi u kobiet.

Polipowatość jelita grubego (FAP, MAP i polipowatość młodzieńcza). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów APC, MUTYH, BMPR1A i SMAD4, met. NGS.