KATALOG BADAŃ


Choroby nerwowo-mięśniowe

Choroby nerwowo-mięśniowe o podłożu genetycznym to przede wszystkim dystrofie i dystonie mięśniowe, neuropatie i neuroplegie. W przebiegu tych chorób, na skutek mutacji w określonych genach dochodzi do postępującej degeneracji włókien nerwowych lub mięśni, co prowadzi do stopniowej utraty sprawności motorycznej i braku możliwości samodzielnej egzystencji, a nawet śmierci chorego. Podstawą rozpoznania genetycznie uwarunkowanych chorób nerwowo-mięśniowych są badania genetyczne, analizujące związane z nimi geny. W niektórych przypadkach konieczne może być badanie całoeksomowe, czyli WES, oceniające wszystkie regiony kodujące w DNA pacjenta.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
BADANIA

Charcot-Marie-Tooth choroba, CMT1A, CMT1B oraz X-CMT – test MLPA. Diagnostyka choroby Charcot-Marie-Tooth typów CMT1A, CMT1B oraz X-CMT metodą MLPA.

Choroba Charcot-Marie-Tooth. Ilościowa identyfikacja metodą MLPA mutacji odpowiedzialnych za rozwój CMT. Badanie przydatne w molekularnej diagnostyce i terapii CMT.

Choroba Pompego. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GAA z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. Genetyczna diagnostyka choroby Pompego.

Dystonia torsyjna typu 1. Wykrywanie dziedzicznej dystonii mięśniowej metodą sekwencjonowania amplikonu PCR.

Dystrofia mięśniowa Duchenne-Beckera. Genetyczna diagnostyka dystrofii mięśniowej Duchenne’a i Beckera. Wykrywanie zmian (duplikacje i delecji) metodą  MLPA.