KATALOG BADAŃ


Niepłodność żeńska

Niepłodność żeńska jest definiowana jako niemożność zajścia w ciążę, po co najmniej roku regularnego współżycia, bez używania środków antykoncepcyjnych. Problem zaburzeń prokreacji dotyczy obecnie nawet blisko 20% wszystkich par w wieku rozrodczym, a połowa ze stwierdzonych przypadków jest związana z niepłodnością żeńską. Ze względu na to, że czynniki genetyczne mogą mieć duży wpływ na rozwój niepłodności, po wykluczeniu innych przyczyn zaleca się wykonanie badań genetycznych u obojga partnerów. Badania genetyczne pozwalają nie tylko na ustalenie przyczyny niepłodności, ale także na stwierdzenie, czy zmiany wykryte w materiale genetycznym mogą być przekazywane dzieciom i prowadzić do chorób genetycznych oraz wad wrodzonych. Wyniki badań genetycznych pozwalają także określić jakie jest ryzyko wystąpienia danej choroby genetycznej w kolejnych ciążach. Diagnostyka genetyczna w przypadku niepłodności żeńskiej obejmuje zazwyczaj: badanie kariotypu, badanie genu FMR1 i genów F5 i F2 oraz CYP21A2. Jeżeli u pacjentki występują powtarzające się przypadki poronień samoistnych, warto również wykonać badania genetyczne w kierunku wrodzonej nadkrzepliwości i hiperhomocysteinemii o podłożu genetycznym.
Wybierz swój punkt pobrań
Popularne badania i pakiety
Badania wysyłkowe
Badania
BADANIA

Typowanie molekularne KIR.  Ocena genotypu KIR jest wykonywana  w diagnostyce poronień samoistnych o podłożu immunologicznym i w ocenie ryzyka stanu przedrzucawkowego.