KATALOG BADAŃ


Nowotwory układu moczowego

Nowotwory układu moczowego obejmują grupę kilku chorób, takich jak: nowotwory nerki, miedniczki nerkowej, moczowodu, pęcherza moczowego oraz nowotwory innych, nieokreślonych narządów moczowych. Nowotwór nerki jest szóstym pod względem częstości nowotworów u mężczyzn i ósmym u kobiet, a około 5% spośród wszystkich przypadków ma charakter dziedziczny. Do genów, związanych z dziedzicznym rakiem nerki zalicza się m.in.: geny BAP1, FH, FLCN, MET, PTEN, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD i VHL. Osoby w rodzinie których występowały powtarzające się przypadki raka nerki, powinny rozważyć wykonanie badań genetycznych pod kątem mutacji w tych genach. Badania genetyczne i molekularne mają również duże znaczenie u pacjentów z nowotworem pęcherza moczowego- podczas kwalifikowania ich do nowoczesnej terapii celowanej molekularnie z zastosowaniem inhibitorów FGFR. Obecność genu fuzyjnego FGFR, wykrywana za pomocą badań molekularnych, wskazuje, że pacjent może odnieść korzyści z leczenia substancją czynną, którą jest erdafitinib.
Wybierz swój punkt pobrań